Ing. Jiří Kožušníček

 • Stavba roku 2022 Olomouckého kraje

  Letos se přihlásilo celkem 49 staveb. Do dalšího hodnocení postoupilo 29 z nich. Porota udělila 4 hlavní tituly, Cenu za společenský přínos, Cenu za technické řešení díla a 8 čestných uznání. Kromě toho byla udělena Cena veřejnosti a Cena hejtmana. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 12. dubna 2023 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 • Valná hromada Olomouc 2023

  7. února 2023 se v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého konala Valná hromada oblasti Olomouc. Z celkového počtu 1557 členů bylo přítomno 67 autorizovaných osob (tj. 4,3 %).

 • Valná hromada Olomouc

  Valná hromada Olomoucké oblasti ČKAIT se konala 15. března 2022 v kongresovém centru CLARION. 83 autorizovaných osob, tj. 5,3 % z 1574 řádných členů oblasti, zvolilo 10 delegátů SD 2022.

 • Olomouc

  Valná hromada oblasti Olomouc zvolila šest členů nového výboru. Z jedenácti kandidátů na členy výboru byli zvoleni dva noví, mladší členové, Ing. Pavel Klega a Ing. Radim Wrana. Předsedou výboru se stal opět Jiří Kožušníček, jeho místopředsedou pak Ing. Michal Majer.

 • Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

  Do soutěže bylo přihlášeno celkem 32 staveb, což je za poslední léta nejnižší počet. Nijak to však neovlivnilo úroveň přihlášených projektů a je vidět, že kvalitní a zajímavé stavby vznikají také v našem kraji. Porota pro tento rok udělila pět titulů a 11 čestných uznání.

 • Jaký je názor členů na činnost ČKAIT?

  Dotazníkový průzkum, v němž bylo obesláno 19 683 a odpovědělo 2844 autorizovaných osob, ukázal, že většina z respondentů sleduje dění v Komoře a svou profesní organizaci vnímá pozitivně. Nejčastějším vzkazem pak bylo volání po zpřístupnění norem, vzniku specializovaných časopisů pro jednotlivé profese a poučení se z chyb kolegů, případně přísnější postup orgánů ČKAIT a častěji využívat možnost odejmutí autorizace.

 • Co se děje v oblasti Olomouc

  Po volební valné hromadě v lednu 2018 došlo k částečné obměně členů výboru oblasti Olomouc a podařilo se složit nový tým tvořený ze zástupců projektantů, investorů, zhotovitelů a technického dozoru.

 • Výsledky osmého ročníku Stavba roku 2018 Olomouckého kraje

  Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 25. března 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti členů poroty a zástupců kraje včetně hejtmana. Do soutěže se přihlásilo celkem 42 staveb, ale dvě byly z důvodu nesplněných podmínek soutěže vyřazeny z dalšího posuzování. Ceny a čestná uznání si odneslo patnáct staveb.