Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje v kategorii rekonstrukce a obnova – Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění hradu Helfštýn (zdroj: Stavba roku 2020 Olomouckého kraje)
Stavba roku 2020 Olomouckého kraje v kategorii rekonstrukce a obnova – Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění hradu Helfštýn (zdroj: Stavba roku 2020 Olomouckého kraje)

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 32 staveb, což je za poslední léta nejnižší počet. Nijak to však neovlivnilo úroveň přihlášených projektů a je vidět, že kvalitní a zajímavé stavby vznikají také v našem kraji. Porota pro tento rok udělila pět titulů a 11 čestných uznání.

Devátý ročník soutěže Stavba roku 2020 Olomouckého kraje se z důvodů epidemických omezení o něco prodloužil, a to jak z pohledu zasílání přihlášek, tak i jejich posuzování. Teprve v druhé polovině měsíce května se podařilo porotě navštívit stavby zařazené do druhého kola posuzování a vybrat z nich následně nejlepší stavby ve svých kategoriích dokončené v letech 2019 až 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen pak proběhlo 4. června 2020 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti členů poroty a zástupců kraje v čele s hejtmanem.

Drobně obměněná a omlazená hodnoticí porota byla složena z deseti odborníků, kteří byli jmenováni vyhlašovatelem a zaštiťujícími institucemi. V hodnoticí porotě byli zástupci kraje, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a významné posílení představují taktéž zástupci architektů.

Na návrh poroty pak ještě udělil jedno čestné uznání i hejtman Ing. Josef Suchánek za velmi zdařilou renovaci menšího soukromého objektu, který sice ve srovnání s ostatními posuzovanými objekty nedosáhl na nejvyšší stupínky, ale je příkladem velmi zdařilé a citlivé obnovy, která by mohla a měla být pozitivním příkladem pro řadu podobných vlastníků.

Při studiu podkladů a osobních prohlídkách staveb se sleduje nejenom kvalita stavebních prací. Mezi hlavní posuzované parametry patří architektonické vyznění stavby včetně prostorového a funkčního řešení, délka realizace, konstrukční řešení a spokojenost uživatelů. Nově se komise zaměřuje i na energetické hodnocení stavby a přihlíží se i např. k tomu, jak je stavba zasazena v terénu či zda jsou omezeny tepelné zisky v letních měsících.

Na podzimní stavební výstavě Stavotech v Olomouci budou vystaveny panely všech 32 přihlášených staveb, které poputují na výstavu i do dalších měst našeho regionu. Je to podle nás ideální příležitost, jak podpořit dobré stavby a ukázat zejména široké veřejnosti, jak se dá v současné době kvalitně stavět a renovovat.

Pro další ročník soutěže se počítá s drobnou úpravou soutěžních podmínek a možností, jak zapojit do soutěže i veřejnost. Kromě jiného by připravované změny měly více otevřít soutěž nejenom přihlášeným firmám, ale i občanům kraje.

Pět staveb získalo hlavní ceny

VILA PARK Olomouc, etapa B

 • Kategorie: Stavby k bydlení a rekreaci
 • Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
 • Spoluautoři: Martin Holý, Ondřej Mundl, Petr Novák, Lucie Skořepová, Matěj Štrba, Ondřej Švancara, Victor Cojocaru
 • Projektant: Ing. Zdeněk Šuchma, BABKA & ŠUCHMA s.r.o.
 • Manažer projektu: Ing. Ladislav Bombera
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marek Krejčí
 • Stavebník: Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.
 • Zhotovitel: GEMO a.s.

Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologická klinika

 • Kategorie: Stavby občanské vybavenosti
 • Hlavní architekt: Ing. arch. Adam Rujbr
 • Architekt: Ing. arch. Aleš Chlád
 • Hlavní projektant: Ing. Michal Surka
 • Vedoucí projektu: Jiří Sova
 • Stavbyvedoucí: Petr Hofman
 • Stavebník: FN Olomouc
 • Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Tramvajová trať 8. května

 • Kategorie: Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
 • Autor: HBH Projekt, spol. s r.o.
 • Hlavní projektant: Ing. Hynek Schillberger, Ing. Miloš Kolouch
 • Stavbyvedoucí: Ing. Ivo Mikýska
 • Stavebník: Statutární město Olomouc
 • Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Hala „NATURFYT BIO“ Jeseník

 • Kategorie: Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství
 • Architekti: Ing. arch. Tomáš Pospíšil, Ing. arch. Radomil Harazim
 • Hlavní projektant: Ing. Jiří Daniš
 • Stavebník: NATURFYT – BIO s.r.o.
 • Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o.

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění hradu Helfštýn

 • Kategorie: Rekonstrukce a obnova
 • Vedoucí projektového týmu: Ing. Tomáš Klímek
 • Projektanti: Ing. arch. Miroslav Pospíšil, Ing. arch. Martin Karlík
 • Stavbyvedoucí: Ing. Ludvík Vysloužil
 • Stavebník: Olomoucký kraj
 • Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Čestné uznání hejtmana

Památková a stavební obnova vily Vladimíra a Heleny Müllerových, Olomouc – Lazce

 • Autor: Ing. arch. Michal Sborowitz, Marie Sborowitzová, Karel Prášil, SBOROWITZ – ARCHITEKTI; obnova podle původních dokumentů a fotografií
 • Stavebník: manželé David a Sabine Voda Eschgfäller
 • Zhotovitel: AZ Stavby s.r.o.