Rychlé železniční spojení v ČR

   Rychlé spojení (RS) je železniční provozně-infrastrukturní systém, který zahrnuje novostavby vysokorychlostních tratí (VRT) i modernizované konvenční tratě s vysokorychlostními parametry.
(zdroj: Správa železnic, verze 1.0 k 4. 1. 2021)
Rychlé spojení (RS) je železniční provozně-infrastrukturní systém, který zahrnuje novostavby vysokorychlostních tratí (VRT) i modernizované konvenční tratě s vysokorychlostními parametry. (zdroj: Správa železnic, verze 1.0 k 4. 1. 2021)

ČKAIT se zapojuje do přípravy staveb rychlých železničních spojení (RS) a vysokorychlostních tratí (VRT) na našem území, které zahájila současná vláda.

V oblasti VRT naše republika výrazně zaostala za ostatními státy západní Evropy (Francií, Itálií, Německem, Belgií, Španělskem atd.). ČKAIT proto nabídla Ministerstvu dopravy ČR a také Správě železnic, s.o., spolupráci a zejména pomoc při informování odborníků z našich řad, případně pomoc při projednávání a také vzdělávání. ČKAIT se stala členem mezirezortního řídicího a pracovního týmu programu Rychlých železničních spojení v České republice. Dne 4. května 2021 se konala další schůzka členů tohoto pracovního týmu a byly sděleny informace o stavu přípravy a harmonogramu dalšího postupu.

Správa železnic, s.o., přednesla zprávu o postupu v přípravě staveb rychlých železničních spojení na našem území. V současné době probíhá předinvestiční fáze (2018–2023). Jsou zpracovány studie proveditelnosti na první úseky Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, dále VRT Polabí a na trasy VRT Praha–Brno–Břeclav a Brno–Přerov–Ostrava. Byly zadány k vypracování studie proveditelnosti na další nové VRT. Stavební řízení staveb prvních úseků se plánuje v období 2023 až 2025.

Návrhy předpokládají provoz pouze osobních vlaků (kromě části trasy do Drážďan) s rychlostí 320 km/hod. Kromě toho se předpokládá modernizace některých stávajících koridorových tratí, navazujících na nové VRT na rychlost jízdy 200 km/hod.

Protože se nové železniční tratě musí propojit s velkými železničními uzly, zejména Prahou, Brnem a Ostravou, řeší se v současné době i jejich přestavby s ohledem na spojení s VRT.

Správa železnic založila pro sdílení informací o přípravě staveb železnice nové generace webovou stránku na adrese: spravazeleznic.cz/vrt.