Zhodnocení akcí v oblasti České Budějovice

18. března 2021 – Impregnace konstrukčního dřeva – webinář

Zástupci firmy BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. z Bohumína Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., a Ing. Kateřina Roženková upozorňovali na to, proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen prevenci proti napadení škůdci již ve fázi projekční přípravy, ale i jak v jednotlivých případech postupovat a co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Představili nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva včetně praktických rad a doporučení při použití impregnace.

Webináře se aktivně účastnilo 118 autorizovaných osob.

30. března 2021 – Chyby při projektování a realizaci staveb – webinář

Přednáška ukázala na příkladech z praxe především chyby při projektování a realizaci staveb, vhodnost cíleného využití různých materiálů na základě jejich vlastností. Přednášející Ing. Ivo Petrášek představil ukázky z praxe:

  • chyby při řešení projektů,
  • časté chyby při realizacích stropů, stěn, ztužení budov,
  • doporučené způsoby řešení,
  • řešení soklů.

Webináře se aktivně účastnilo 551 autorizovaných osob.

20. dubna 2021 – Novela vodního zákona – webinář

ČKAIT ve spolupráci s ČSVH realizovala webinář, ve kterém přednášející prom. práv. Jaroslava Nietscheová a Ing. Hana Jouklová představily změnu vodního zákona zákonem č. 544/2001 Sb., který nabyl účinnost 1. února 2021:

  • zvládání sucha a nedostatku vody, komise pro sucho,
  • změna podmínek nakládání s odpadními vodami,
  • nové povinnosti oprávněných k nakládání s vodami při měření množství vody, s níž nakládají s účinností od 1. ledna 2022.
  • technickobezpečnostní dohled nad vodními díly a povinnosti vodoprávních úřadů.

Webináře se aktivně účastnilo 220 autorizovaných osob.