JUDr. Eva Barešová

  • Nahlížení do katastru nemovitostí

    Nahlížení do katastru nemovitostí bude stále bezúplatné a bude možné i nadále zjistit vlastníky nemovitostí. Anonymní uživatelé se budou muset obrnit trpělivostí a opakovaně identifikovat deformované obrázky tzv. Turingova testu. Pokud by se tomu chtěli vyhnout, musí „vystoupit“ z anonymity a přihlásit se eIdentitou nebo využít aplikaci dálkový přístup do katastru nemovitostí.