Pozemek versus parcela aneb čeština versus právní předpisy

Jaký je rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou? Jak se liší pojmy z katastru nemovitostí a územního plánu? A na kterých pozemcích lze stavět?

Co je pozemek si odváží říct každý laik, stejně tak jako „každý“ bude „vědět“, co je stavební pozemek a stavební parcela, přičemž ale mnozí budou vycházet jen z jazykového významu daných slov. Jenže tak jednoduché to zase není. Nelze vycházet jen z jazykového významu daných slov. Teprve obecně závazné předpisy tyto pojmy definují. Abychom se v pojmech vyznali, musíme si přesně říci, co se rozumí pozemkem, parcelou, stavební parcelou, pozemkovou parcelou a stavebním pozemkem.

 

Celý článek najdete pod názvem Rozdíl mezi stavební parcelou a katastrem. Co na to říká katastr nemovisotstí a co územní plán, byl 24. června 2020 uveřejněn na www.estav.cz .V článku JUDr. Eva Barešová podrobně rozebírá tato témata:

  • Jak pozemek definuje katastrální zákon
  • Parcela je geometricky a polohově určena
  • Stavební parcela a pozemková parcela z pohledu katastru
  • Zastavitelná plocha podle územního plánu
  • Stavební pozemek je termín podle stavebního zákona
  • Kdy se mění druh pozemku na zastavěnou plochu a nádvoří
  • Povinnost nahlásit změny