Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

  • Geotechnický versus inženýrskogeologický průzkum

    Pro získání oprávnění od MŽP na provádění inženýrskogeologických průzkumů pro účely stavebnictví není podle českého právního řádu znalost geotechnické problematiky ani souvisejících stavebních oborů nutná! Podle evropských norem se přitom jedná o vysoce odbornou autorizovanou činnost.

  • Podle MMR není podloží součástí stavby

    Bude-li podloží bráno jako něco, co inherentní součástí stavby není a účastníci výstavby k němu nebudou mít ze zákona stanovenou stejnou odpovědnost jako k „horní“ stavební konstrukci, tak se s četnými haváriemi tkvícími v neočekávaných reakcích podloží na výstavbu budeme setkávat stejně často jako dosud. A spolu s tím i se snahami vyprávět pohádky o tom, že byly způsobené vyšší mocí.