Oblast Plzeň již podesáté udělila Cenu ČKAIT

Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2019, kterou vyhlašuje kancelář oblasti ČKAIT Plzeň, letos získal bytový dům Kreuzmannova. (foto: archiv soutěže Stavba roku Plzeňského kraje)
Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2019, kterou vyhlašuje kancelář oblasti ČKAIT Plzeň, letos získal bytový dům Kreuzmannova. (foto: archiv soutěže Stavba roku Plzeňského kraje)

Vedle soutěže Stavba roku Plzeňského kraje současně probíhal také 10. ročník o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2019, kterou vyhlašuje kancelář oblasti ČKAIT Plzeň podle samostatných podmínek. Letos byl takto oceněn bytový dům Kreuzmannova.

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Cena je předávána přímo autorizovaným osobám ČKAIT – projektantům a stavitelům.

 Z tělocvičny bytovým domem

Bytový dům Kreuzmannova řeší konverzi nevyužívané tělocvičny na moderní bytový dům zahrnující 29 bytových a 23 nebytových jednotek s převažujícím dispozičním řešením 2+kk. Jednoduchý vzhled domu je lokálně a cíleně narušen dominantními arkýři s velkými prosklenými plochami na jižní a severní straně objektu. Tyto nestejnoměrně předsazené „boxy“ vytvářejí různě dlouhé vržené stíny, čímž je docílena plasticita celé fasády.

Přihlašovatel/projektant: Ing. Oldřich Dienstbier (autorizace ČKAIT – pozemní stavby); Ing. Tomáš Říha, A.D.S. Rokycany s.r.o.

Autor architektonického návrhu: Ing. arch. David Petr

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Investor: Projekt Kreuzmannova s.r.o.

 

Hana Hričinová
tajemnice OK ČKAIT Plzeň

 

Více na www.ckait.cz/vyhlaseni-vysledku-ceny-ckait-plzenskeho-kraje-2019.