ČKAIT na veletrhu FOR ARCH

Stavební veletrh FOR ARCH 2020 se konal tradičně v měsíci září, tentokrát ovšem za mimořádných zdravotněbezpečnostních opatření. ČKAIT se veletrhu zúčastnila a na stánku prezentovala své poslání a služby autorizovaným osobám i odborné veřejnosti. Návštěvníci ocenili obě prezentované výstavy, a to stavby oceněné Cenou Inženýrské komory a výběr plakátů výstavy Stavba století.