V září vyhlášena Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování a získala Cenu veřejnosti. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Z nominací porota zvolila dvě vítězné stavby

Novostavba administrativní budovy Konplan v Plzni získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 si odnesla nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou realizaci.

„Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Mgr. Ing. arch. Petr Klíma. Titul slavnostně předal náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický jako zástupce ministerstva, pod jehož záštitou se letošní ročník soutěže nově konal.

Stavba Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba Konplan oslovila přes 400 z nich. „

Osobně si myslím, že budova je velmi krásná a je takovým highlightem ve svém okolí. Podařilo se zde najít optimální rovnováhu mezi funkčními požadavky Konplanu a požadavky na zajímavý městský design,“ doplnil Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem celé soutěže.

 

Rodinné domy v lokalitě Bolevec získaly titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Druhý hlavní titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Ing. arch. Miloslav Michalec.

Další ocenění

Cenu hejtmana si odnesla rekonstrukce mostu na trati Pňovany–Bezdružice

Rekonstrukce mostu na trati Pňovany–Bezdružice si odnesla Cenu hejtmana.

„Všechny mosty v sobě nesou symboliku spojení, překonání překážek a navázání kontaktu. Navíc jsou mosty často stavebními unikáty, mezi které opravený železniční most přes přehradu Hracholusky určitě patří. Díky rekonstrukci vynikla nejen ocelová konstrukce mostu, ale vzniklo ještě další spojení, a to díky lávce pro cyklisty,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Primátor města Plzně ocenil Bytový dům Sylván v Plzni

Bytový dům Sylván v Plzni získal Cenu primátora.

„Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí architekti Jiří Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a nadchnout. Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept založený na bílé barvě a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získal Bytový dům v Radyňské ulici

Bytový dům v Radyňské ulici získal Cenu Krajské hospodářské komory.

"Cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými deskami s rezavou patinou, a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ řekl předseda představenstva Petr Chvojka.

Bytový dům v Papírnické ulici získal Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Bytový dům v Papírnické ulici

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu bytovému domu Papírnická v Plzni, která nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece Radbuze.

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti ČKAIT Plzeň

 

PODROBNÉ INFORMACE O OCENĚNÝCH STAVBÁCH

Novostavba administrativní budovy Konplan v Plzni

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň - Video Konplan

Hodnocení odborné poroty: Titul Stavba roku Plzeňského kraje získala za originální návrh a přesvědčivou realizaci administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými lamelami, které jsou natočené proti slunci.

Přihlašovatel: Konplan s.r.o., BERGER BOHEMIA a.s.

Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Jiří Zábran, PRO-STORY s.r.o.

Generální projektant: Ing. Jiří Kott, Ph.D., Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Stavebník: Konplan s.r.o.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila porota rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni.

Lokalita Bolevec, Plzeň - Video Bolevec

Hodnocení odborné poroty: Titul Stavba roku Plzeňského kraje získala za spojení současných aspektů bydlení s tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající historickou část okraje města.

Přihlašovatel: projectstudio8 s.r.o.

Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl, Martin Onačila, DiS., projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel/stavebník: Blustery s.r.o.

 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany–Bezdružice - Video Pňovany-Bezdružice

Hodnocení: Cenu hejtmana Plzeňského kraje získal za stavebně i koordinačně náročnou realizaci a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů přehrady Hracholusky pro pěší a cyklisty.

Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, SMP CZ, a.s.

Projektant: Ing. Libor Marek, hlavní projektant, TOP CON SERVIS s.r.o.

Zhotovitel: Společnost SMP–MCE–Pňovany–Bezdružice: SMP CZ, a.s., MCE Slaný s.r.o.

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Plzeňský kraj

 

 

Bytový dům Sylván, Plzeň - Video Sylván

Hodnocení: Cenu primátora města Plzně získala realizace výjimečného konceptu otevřeného bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách.

Přihlašovatel: PLZEŇSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o., PRO-STORY s.r.o.

Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Patrik Novák

Projektant: PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Stavebník: PLZEŇSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.

 

 

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získal Bytový dům v Radyňské ulici.

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň - Video Radyňská

Hodnocení: Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získal za zachování urbanistického kontextu a za výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání fasád zateplovaných domů.

Přihlašovatel: PRO-STORY s.r.o.

Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Jiří Zábran

Projektant: Ing. Josef Houška, PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Stavebník: soukromý stavebník

 

 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR – bytový dům Papírnická v Plzni

Bytový dům Papírnická, Plzeň - Video Papírnická

Hodnocení: Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získal za kultivovanou formu i provozní řešení budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor.

Přihlašovatel/stavebník: BC Real, a.s.

Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Tereza Nová, Ing. arch. Patrik Novák

Projektant: PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o.

Zhotovitel: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

 

 

Knihovna Spálené Poříčí získala cenu poroty.

 

Knihovna města Spálené Poříčí - Video Knihovna

Hodnocení: Cenu poroty získala za naprosto přirozenou urbanistickou i hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i život obyvatel do svého centra.

Přihlašovatel/stavebník: město Spálené Poříčí

Projektant: Ing. Zdeněk Calta, ZC projekty s.r.o.

Zhotovitel: Miroslav Škarda

 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem - Video MŠ Klenčí

Hodnocení: Čestné uznání poroty získala za střízlivou rekonstrukci objektu zaměřenou na energetické úspory, a především za originálně pojatou zahradu školky.

Přihlašovatel: městys Klenčí pod Čerchovem

Architektonický návrh zahrady: Ing. arch. Petr Sladký, Ateliér VAS

Architektonický návrh budovy: Ing. arch. Václav Masopust, MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zhotovitel zahrady: Vladimír Švarc – provádění staveb, Jiří Lichý, Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav, GAN – Ing. Karel Kuneš, SBS group s.r.o.

Zhotovitel budovy: SBS group s.r.o.

Stavebník: městys Klenčí pod Čerchovem

________

Více informací: Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na www.stavbarokupk.cz.

Zpracováno ve spolupráci s Ingrid Havránkovou, koordinátorem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, PJ event s.r.o.