Ing. Radim Loukota

 • Valná hromada oblasti Pardubice

  Předsedou oblasti se stal již po páté Ing. Radim Loukota, který je zároveň i místopředsedou Představenstva ČKAIT. Místopředsedou je nově Pavel Čížek, který nahradil vloni zesnulého místopředsedu Ing. Drahomíra Ježka. V šestičlenném výboru mají čtyři inženýři autorizaci v oboru Pozemní stavby a dva v oboru Dopravní stavby.

 • Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji

  V přehlídce nejlepších staveb Pardubického kraje byly uděleny čtyři hlavní ceny: Gočárovy mlýny, Nadchod v Litomyšli, Památník Pardubičky a Nájemní bytový dům. Porota je vybrala z třiceti dvou přihlášených soutěžních staveb dokončených a zkolaudovaných za poslední dva roky do konce června 2023.

 • Již po dvanácté se Pardubice staly hlavním městem dopravy

  I za přispění Představenstva ČKAIT se 7. září 2023 konal již XII. ročník Dopravní konference Pardubice 2023 v kongresovém centru Paláce Pardubice. Jako každý rok jsme se dozvěděli nejnovější informace z oboru a mohli jsme v neformálních rozhovorech s nejvyššími činiteli oboru navázat vzájemné kontakty. Co na konferenci mimo jiné zaznělo?

 • Ing. Drahomír Ježek † 69 let

  V polovině srpna 2023 nás navždy opustil čestný člověk, výborný spolupracovník a dlouholetý aktivní člen Komory. Od roku 2009 působil jako člen výboru a místopředseda OK ČKAIT Pardubice.

 • Valná hromada Pardubice

  29. valná hromada ČKAIT oblasti Pardubice se uskutečnila jako první v řadě dne 10. ledna 2022 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686. Celkem se účastnilo valné hromady 49 osob, tj. 4,55 % z 1 077 všech členů oblasti.

 • Pardubice

  Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice zvolila šest členů výboru, který zůstal ve stejném složení jako v minulém volebním období. Následně byl per rollam potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti Ing. Radim Loukota, jeho místopředsedou je opět Ing. Drahomír Ježek.

 • Stavba roku Pardubického kraje 2021

  Letos si skleněné krychle postavené na špičku odnesli zástupci dvou obdivuhodných staveb. Jedná se o silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi a dům u cesty na Kunětickou horu.

 • ČKAIT sleduje soudní jednání ve věci havárie Trojské lávky

  Již druhé soudní přelíčení se konalo 21. dubna 2021. Stejně jako v září minulého roku se nedostavil soudní znalec obžaloby, na základě jehož posudku byly obžalovány dvě autorizované osoby. Na konci článku je odkaz na zprávu ze soudního přelíčení 17. června 2021. Další jednání soudu se má konat na konci prázdnin. Soud zatím neodpověděl na dotaz, zda je původní projektant opravdu zodpovědný za havárii, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly.

 • Kdo opravdu může za pád trojské lávky? Soud začal…

  Odpovědnost politického vedení metropole za to, že dlouhodobě zanedbávala opravy mostů v havarijním stavu, se před soudem neřeší. Přitom stavební zákon, minulý i současný, vždy činí odpovědným za udržování stavby v provozuschopném a bezpečném stavu jejího vlastníka. Praha se připojila k obžalobě na zaměstnance Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) a původního projektanta lávky a žádá náhradu škody v řádu několika milionů korun.

 • Z dopravní konference Pardubice 2020

  Tak jako každý rok patří září v Pardubicích a v Pardubickém kraji dopravní konferenci. Letos již IX. ročník se konal 10. září 2020 v kongresovém centru Palác Pardubice.

 • Kdo opravdu může za pád trojské lávky?

  Soudní přelíčení ve věcí pádu trojské lávky se má konat celé tři dny od 15. do 17. září 2020 u Městského soudu v Praze 1. Hlavní obžalovaní jsou prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., (projektant) a Ing. Antonín Semecký (správce). Průběh této absurdní obžaloby budeme sledovat.

 • Pardubice kritizovaly nový stavební zákon

  Na valnou hromadu oblasti Pardubice bylo pozváno 1056 autorizovaných osob, zúčastnilo se jí 104 členů (tj. 9,85 %). Proběhla ve čtvrtek 16. ledna 2020 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686.

 • Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji

  Do devátého ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji se přihlásilo 26 staveb. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 18. září 2019. Hlavní ocenění si odnesly čtyři stavby bez určení pořadí: Rodinný dům Polička (viz obrázek), Depozitář pro Východočeské muzeum Ohrazenice (viz titulní strana Z+i), Administrativní budova pro Lesy ČR v Chocni, Výrobní areál WENDELL ELECTRONICS v Lanškrouně.

 • Soud v kauze spadlá střecha pokračuje

  Okresní soud v září odsoudil projektanta a statika, kteří měli to nejkulatější razítko, neboť autorizovali projektovou dokumentaci a měli i dohlížet na další postup při realizaci jejich díla. Oba obžalovaní se odvolali ke Krajskému soudu.

 • Soud začal

  Reportáž ze soudní síně, v níž soudce řešil odpovědnost za zřícení střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové. Z obecného ohrožení byli obžalováni projektanti střešní konstrukce – dvě autorizované osoby, jimž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.