Již po dvanácté se Pardubice staly hlavním městem dopravy

<em>Foto: dksv.cz</em>
Foto: dksv.cz

I za přispění Představenstva ČKAIT se 7. září 2023 konal již XII. ročník Dopravní konference Pardubice 2023 v kongresovém centru Paláce Pardubice. Jako každý rok jsme se dozvěděli nejnovější informace z oboru a mohli jsme v neformálních rozhovorech s nejvyššími činiteli oboru navázat vzájemné kontakty. Co na konferenci mimo jiné zaznělo?

Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy ČR, uvedl první panelovou diskuzi. Ve svém příspěvku představil vizi 10 let strategických investic jako šance pro moderní Česko, 10 let investic pro dokončení základní dálniční sítě a zprovoznění prvních úseků vysokorychlostních tratí. Uvedl, že v rámci udržení konkurenceschopnosti ČR je dostavba technické a dopravní infrastruktury nezbytná. Nejprve tuto vizi musí podpořit rozhodnutí Vládního výboru pro strategické investice a následně vláda ČR. Poté bude nutné získat podporu veřejnosti, nastavit legislativu a připravit financování, což označil za největší problém.

Michal Kortyš, senátor a radní pro dopravu a dopravní obslužnost v Pardubickém kraji, ve svém příspěvku shrnul realizaci dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji v roce 2023 s výhledem na rok 2024. Celkem by chtěl kraj za rok 2023 investovat do dopravní infrastruktury cca 2,3 mld. Kč včetně DPH. Dále informoval o zbrusu novém dopravním portálu Pardubického kraje na adrese doprava.pardubickykraj.cz.

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, představil rozpočet fondu. Upravený rozpočet pro rok 2023 činí cca 146,9 mld. Kč a již bylo uvolněno 69,5 mld. Kč. Plán rozpočtu pro rok 2024 je koncipován jako vyrovnaný ve výši 150,5 mld. Kč; z toho tvoří národní zdroje 118,4 mld. Kč a zdroje EU 32,1 mld. Kč. Z toho jsou investiční výdaje ve výši 99,4 mld. Kč a neinvestice 51,1 mld. Kč.

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel Správy železnic, představil železniční stavby v Pardubickém kraji. Všech 8 staveb v realizaci je v celkové hodnotě 16,53 mld. Kč. Především se jedná se o projekty Modernizace železničního uzlu Pardubice, Zdvojkolejnění trati Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová, Modernizace trati Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, Rekonstrukce výpravní budovy Pardubice hl. n.

Ing. Tomáš Tóth, generální ředitel ČD Cargo, a.s., přednesl příspěvek na téma Trendy a budoucnost železniční nákladní dopravy – železnice jako nástroj zelené politiky a nutných úspor el. energie v blízké budoucnosti.

Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR, uvedl silniční a dálniční stavby v realizaci na území Pardubického kraje. Jedná se zejména o stavbu D35 Janov – Opatovec, I/36 Časy – Holice, I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov a I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubice. Celkový rozpočet Správy Pardubice pro rok 2023 je cca 5,2 mld. Kč; z toho 4,7 mld. Kč na investice a 0,5 mld. Kč na neinvestice. Dále vysvětlil kompenzace zvýšených nákladů a smluvní valorizace dle příkazu generálního ředitele č. 5/23. Pro rok 2022 byla již uplatněna valorizace ve výši cca 2,2 mld. Kč. Nakonec informoval o transformaci ŘSD na státní podnik.

Miroslav Němec ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje ve svém příspěvku informoval o rozvojových tématech spravovaných SÚS Pk. Jedná se zejména o DUP – Dopravní uzel Pardubice – západní tangenta – propojení silnic I/2 a II/211, nové obchvaty měst a obcí v Pardubickém kraji (Vysoké Mýto, Choceň, Běstovice, Hemže, Mostek, Zminný, Dašice a Rokytno) a přivaděče k dálnici D35 – Litomyšl – Česká Třebová a Litomyšl – Ústí nad Orlicí v celkové hodnotě cca 324 mil. Kč.

Ing. Ivan Čech, prezident EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., vystoupil s tématem Rozvoj letiště Pardubice a představil možnosti rozvoje pardubického letiště. Jedná se zejména o dostavbu teminálu Jana Kašpara a novou výstavbu hangáru Aeropartner pro typy letounů kategorie A, B i C. Celková velikost hangáru by měla být pro tři stání letounů kategorie C.

Celkově hodnotím konferenci jako úspěšnou. Přijelo cca 350 účastníků. Mezi nimi byli senátoři a poslanci, zejména ti z dopravního výboru Parlamentu ČR, zástupci Prešovského samosprávného kraje, představitelé Ministerstva dopravy, ŘSD, SFDI, KHK, SŽ, ŘVC ČR, ČKAIT, starostové měst a obcí, zastupitelé Pardubického kraje, ředitelé správ a údržeb silnic v ČR, pracovníci krajů odpovídající za dopravu a stavitelství a  ředitelé stavebních a silničních firem.

Na stránkách Dopravní konference naleznete program s prezentacemi řečníků.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.