Jaká byla Cena Inženýrské komory 2022?

Křtu nového katalogu Ceny Inženýrské komory 2022 se zúčastnili  Mgr. Martin  Kupka, ministr dopravy, Ing. Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele Sekce průmys­lu a stavebnictví MPO ČR, Ing. Žanet Hadžić, ředitelka Odboru stavebního řádu MMR, Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Markéta Kohoutová a Ing. Dominika Mandíková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., předsedkyně poroty.
Křtu nového katalogu Ceny Inženýrské komory 2022 se zúčastnili Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy, Ing. Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele Sekce průmys­lu a stavebnictví MPO ČR, Ing. Žanet Hadžić, ředitelka Odboru stavebního řádu MMR, Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Markéta Kohoutová a Ing. Dominika Mandíková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., předsedkyně poroty.

Vyhlášením výsledků Ceny Inženýrské komory 2022 se uzavřel historicky nejúspěšnější, již 19. ročník této soutěže pro naše členy, autorizované osoby z řad inženýrů a techniků. Ročník, který se zapíše rekordním počtem 74 přihlášených inženýrských návrhů napříč spektrem staveb pozemních, dopravních i vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po technologické stavby. Ročník, který se pyšní inženýrskými návrhy realizovanými ve všech krajích České republiky. Ročník, ve kterém přihlašovatelé zastupovali všechny oblastní kanceláře. Ročník, který prezentuje, propaguje a oceňuje náročnou práci našich kolegů.

Vyhlášení výsledků 19. ročníku Ceny Inženýrské komory se uskutečnilo na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 21. října 2023 a bylo spojeno s vydáním:

Cena Inženýrské komory 2022 se v důstojném prostředí samého úvodu Shromáždění delegátů ČKAIT stala kvalitní přehlídkou ještě kvalitnějších a zdařilých inženýrských návrhů – realizovaných staveb a nerealizovaných projektů z období 1. ledna 2020 – 31. prosince 2022. Všichni přítomní mohli sledovat PREZENTACI oceněných staveb promítanou na velké plátno v jednacím sále.

Rekordní počet 74 přihlášených inženýrských návrhů byl tvrdým oříškem pro nejednoho člena poroty, neboť oproti předcházejícím ročníkům s téměř třetinovým počtem přihlášek musela porota zvolit zcela novou strategii hodnocení a výběru nejlepších inženýrských návrhů.

Porota hodnotila v několika kolech. V prvním kole bylo vybráno 39 inženýrských návrhů, které navzájem změřily své síly a přednosti v podobě originality a komplexnosti řešení, účelnosti, kvality stavebních a řemeslných prací, vhodnosti použitých stavebních materiálů a nových technologií. Jedním z aspektů hodnocení bylo také hledisko trvalé udržitelnosti stavění ve své ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou náročnost staveb. Do druhého kola postoupilo 16 inženýrských návrhů, mezi kterými porota rozhodovala o udělení čtyř hlavních cen Cena Inženýrské komory 2022, šesti čestných uznání a jedné zvláštní ceny poroty za ekologický přínos. Tento návrh poroty byl následně schválen Představenstvem ČKAIT. Současně s hodnocením poroty bylo spuštěno na zcela nových webových stránkách soutěže cik.ckait.cz hlasování o Cenu veřejnosti, do které se zapojilo celkem 3797 osob.

Partnery 19. ročníku se stalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČRMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR. Čtyři hlavní ceny na Shromáždění delegátů předával přihlašovatelům Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, společně se zástupci partnerů této soutěže Ing. Žanet Hadžić, ředitelkou Odboru stavebního řádu MMR a Ing. Eduardem Muřickým, zástupcem vrchního ředitele Sekce průmys­lu a stavebnictví MPO ČR. Tři čestná uznání předával předseda ČKAIT společně s Ing. Jindřichem Paterem, který byl první předsedou poroty této soutěže a dlouholetým místopředsedou představenstva ČKAIT. Tři čestná uznání, kterými byli oceněny dopravní stavby, společně s předsedou předával i ministr dopravy, Mgr. Martin Kupka. Cenu veřejnosti předával předseda ČKAIT společně se zástupcem partnera tohoto ocenění Ing. Alešem  Novotným, ředitelem pro korporátní obchody ČSOB Pojišťovna.

Přehled oceněných staveb

Cena Inženýrské komory 2022

Partner ceny Ministerstvo pro místní rozvoj ČRMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR

Zvláštní cena za ekologický přínos

Partner ceny GRECO International s.r.o.

Čestné uznání

Cena veřejnosti

Partner ceny ČSOB Pojišťovna


Letošní ročník v číslech

Je velmi zajímavé se na výsledky soutěže podívat ze statistického pohledu. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj představovaly kraje s největším počtem přihlášených inženýrských návrhů (shodně 10 v každém kraji), ale pouze 1 stavba v Moravskoslezském kraji dokázala proměnit svou nominaci, a to na čestné uznání. Naopak nejúspěšnější byl Ústecký kraj, kde z celkového počtu 6 inženýrských návrhů postoupilo 5 do finálového kola a navíc bylo také oceněno – jednou hlavní cenou, třemi čestnými uznáními a zvláštní cenou poroty.

Přihlášené stavby podle umístění v krajích

Kraj Počet přihlášených staveb 1. kolo – postup mezi finalisty 2. kolo –
postup do závěrečného hodnocení
Hlavní cena Čestné uznání Zvláštní cena poroty Cena veřejnosti
Jihočeský 7 3
Jihomoravský 5 3
Karlovarský 5 2
Královehradecký 4 1
Liberecký 2 1 1
Moravskoslezský 10 6 3 1
Olomoucký 4 1 1
Pardubický 2 2 1 1
Plzeňský 4 1 1 1
Praha 5 4 2 1
Středočeský 5 4 3 1 1
Ústecký 6 5 5 1 3 1
Vysočina 5 1
Zlínský 10 4
Celkem staveb 74 39 16 4 6 1 1

Inženýrské návrhy přihlašují výlučně autorizované osoby, řádní členové ČKAIT, kteří se na jejich vzniku musí významně podílet jako projektanti, stavbyvedoucí či zástupci zhotovitele nebo jako technický dozor stavebníka. Pokud se na přihlášené inženýrské návrhy podíváme právě optikou přihlašovatelů a jejich místní příslušnosti k oblastní kanceláři, tak nejúspěšnějšími autorizovanými osobami jsou kolegové spadající pod oblast Praha. Zde z 12 přihlášených návrhů postoupilo do závěrečného hodnocení 7 a pouze jeden z nich nedokázal nominaci proměnit v jednu z udělovaných cen. Pražská oblast vzala všem vítr z plachet – čtyři udělené hlavní ceny patří právě kolegům z oblasti Praha a další dva návrhy získaly čestné uznání.

Přihlášené stavby podle místní příslušnosti přihlašovatele (autorizované osoby) k oblasti ČKAIT

Oblast ČKAIT Počet přihlášených staveb 1. kolo – postup mezi finalisty 2. kolo –
postup do závěrečného hodnocení
Hlavní cena Čestné uznání Zvláštní cena poroty Cena veřejnosti
Brno 14 5 1 1 1
České Budějovice 8 3 1 1
Hradec Králové 5 2
Jihlava 3 1
Karlovy Vary 5 3
Liberec 2 1 1
Olomouc 2 1
Ostrava 9 5 3 1
Pardubice 1
Plzeň 2 1
Praha 12 11 7 4 2
Ústí nad Labem 2 2 2 1 1
Zlín 8 4
Celkem staveb 74 39 16 4 6 1 1

V úvodu jsem konstatovala, že 74 přihlášených inženýrských návrhů vzešlo z různorodého spektra staveb pozemních, dopravních, vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po technologické stavby. Aniž bychom jako porota chtěli mít v portfoliu oceněných inženýrských návrhů všechny přihlášené autorizační obory, stalo se to skutečností a já jsem za to moc ráda. Zvláště si cením kolegů, kteří přihlásili zajímavé inženýrské návrhy z oboru Technologická zařízení staveb, přičemž nakonec jeden ze dvou těchto návrhů získal ocenění nejvyšší – hlavní cenu.

Úspěšný 19. ročník soutěže Cena Inženýrské komory 2022 je za námi. Velké poděkování patří všem odvážným kolegům a přihlašovatelům inženýrských návrhů, kteří neváhali a spolu s námi přispěli k prezentaci a propagaci krásného řemesla, jakým stavařina a celé stavebnictví je. Stavařina jako tvůrčí povolání, jako poslání, jako kumšt a velmi odborná práce, kde každý inženýrský návrh je jediný a jedinečný.

Letošní ročník očima porotců

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

ČKAIT 0000028, IA00, IE00, IT00

oblast Ostrava

Chtěl bych pochválit osvícené investory i autorizovanou veřejnost za to, že mají cit pro kulturně-technické památky a že si všímají práce našich předchůdců. Osobně jsem za nejlepší považoval konverzi ostravských jatek a modernizaci plavební komory Hořín.

Ing. Pavel Pejchal, CSc.

Ing. Pavel Pejchal, CSc.

ČKAIT 1002302, IP00, IS00

oblast Brno

19. ročník byl velice úspěšný co do množství přihlášených soutěžních prací a jejich kvality. Komise měla obtížnou práci při výběru prací k ocenění. Děkuji všem soutěžícím. Vážím a cením si jejich práce, kterou reprezentují ČKAIT.

Ing. Karel Vaverka

Ing. Karel Vaverka

ČKAIT 1000063, IA00, II00, IP00

oblast Jihlava

Z těch staveb, které uspěly, mě nejvíce zaujala konverze Winternitzových mlýnů na Gočárovu galerii v Pardubicích. Jsem velice rád, když se podaří vdechnout nový smysl dokonalé stavbě našich předků, provést kvalitní obnovu a tím zajistit její existenci pro další minimálně vyšší desetiletí.

Ing. Petr Chytil

Ing. Petr Chytil

ČKAIT 1300003, IS00, ID00, IP00

oblast Zlín

Vybrat nejlepší z rekordního počtu přihlášených staveb byla velká, ale příjemná práce. Jednička ve výběru za mne byla rozhodně Rekonstrukce Negrelliho viaduktu jako krásné ukázky symbiózy „dříve narozené stavby“ s technologií 21. století a poděkováním minulé generaci stavbařů.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

ČKAIT 0011843, IM00

oblast Praha

Překvapil mě vysoký počet skutečně kvalitních a z inženýrského pohledu velmi povedených realizací staveb. Nejenom správný a přiměřený návrh konstrukce, ale i odpovídající kvalita, invence a řemeslná zručnost při realizaci díla jsou základními předpoklady pro vznik hodnotné stavby s dlouhodobou trvanlivostí a využitelností po celou dobu jejího života. Z tohoto pohledu bylo velmi příjemné, ačkoliv velmi nelehké, mít možnost ocenit jak nejpovedenější stavby, tak zejména všechny autorizované osoby spjaté s jejich vznikem.

Ing. Čestmír Novotný

Ing. Čestmír Novotný

ČKAIT 0700568, IV00, SP00

oblast Pardubice

Velký počet přihlášených staveb vypovídá o stoupající prestiži Ceny Inženýrské komory. Nejvíce mě oslovila přestavba Winternitzových mlýnů v Pardubicích pro kvalitní řešení a způsob využití.

Ing. Radek Lukeš

Ing. Radek Lukeš

ČKAIT 0101537, ID00

oblast České Budějovice

Zaujala mě velmi široká škála druhů a typů staveb i odvaha investorů z neveřejných zdrojů.

Přihlaste se do 20. ročníku Ceny Inženýrské komory

A pokud máte i Vy zájem se na prezentaci nejen svých krásných děl, ale zároveň prezentaci ČKAIT podílet, neváhejte a přihlaste svá díla do jubilejního 20. ročníku Ceny Inženýrské komory 2023. Přihlášku je nutné odeslat v termínu do 29. únor 2024. Další informace o 20. ročníku najdete na cik.ckait.cz.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.