Ostrava přivítala regionální zástupce profesních komor zemí tzv. malé V4

Letošní 23. setkání zástupců regionálních stavebních komor a svazů zemí „malé“ V4 se konalo ve dnech 17. – 20. srpna 2023 v Ostravě. Hlavním tématem byla velice aktuální problematika „Obnovitelné zdroje energie z pohledu legislativního povolování staveb v zemích V4“.

Letos organizovala setkání tzv. malé V4 Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava, která přivítala zástupce uskupení Regionálna kancelária Slovenskej komory stavebných inžinierov (RK SKSI Trnava), Regionálne združenie SKSI Košice, Malopolska Okręngova Izba Inżenyrów Budownictva Kraków (MOIIB Kraków), Polski Związek Inženyrów i Techników Budownictwa Kraków (PZITB Kraków), Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Mérnöki Kamara Miskolc (MMK Miskolc), Heves Megyei Mérnöki Kamara Eger (MMK Eger), OK ČKAIT Karlovy Vary, OP ČSSI Karlovy Vary a OK ČKAIT Ostrava.

Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Na úvod jsme připomenuli oslavy 30 let od znovuobnovení činnosti ČKAIT a informovali o aktuálním dění v naší Komoře.

Hlavním tématem setkání byla problematika „Obnovitelné zdroje energií z pohledu legislativního povolování staveb“. Zástupci jednotlivých států prezentovali stav legislativy v povolovacím procesu staveb s obnovitelnými zdroji energií. Za českou stranu stav legislativy prezentoval kolega Ing. Bura. Představil metodiky na povolovaní staveb s fotovoltaickými panely (vydalo MMR v srpnu 2019, s aktualizací v lednu 2023) a tepelnými čerpadly (Metodický pokyn pro stavební úřady – Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vydalo MMR v červenci 2023).

Polsko má k českému legislativnímu systému nejblíže. Instalaci fotovoltaických elektráren do 50 kW je zde také možné provést bez stavebního povolení. Nosná konstrukce však nesmí být vyšší než 3 m. Pokud je konstrukce vyšší, podléhá klasickému stavebnímu řízení.

Na Slovensku je bez stavebního povolení možno instalovat fotovoltaické a větrné elektrárny pouze do výkonu 10,8 kW. V srpnu 2023 byla na Slovensku otevřena nová výzva „Zelená domácnostiam“. Podpora na instalaci OZE se poskytuje formou nenávratné finanční pomoci ve výši 50 % oprávněných nákladů na instalaci zařízení, maximálně však 5 000 € na jednu domácnost.

Maďarští kolegové upozornili, že Maďarsko stále patří ke světové špičce ve využívání geotermální energie. Bez povolení lze provádět přestavbu, nástavbu, rekonstrukci a úpravu fasády budovy bez zvýšení užitné plochy. Stavební povolení se nevyžaduje ani pro instalaci solárních panelů nebo solárních kolektorů na budovy. Povinností stavebníka je nechat před instalací solárních panelů zkontrolovat nosnost střešní konstrukce nebo desky statikem.

V rámci doprovodného odborného programu byla kolegům ze zemí V4 představena Ostrava jako již nikoliv černé město, ale dynamicky se rozvíjející zelené ekologické město. Součástí programu byla prohlídka nových objektů Ostravské univerzity – Fakulty sportu a Fakulty umění. Dále jsme navštívili bývalá ostravská jatka, která byla přebudována na galerii Plato. Ta získala čestné uznání poroty v letošním ročníku soutěže Cena Inženýrské komory. Posledním bodem odborného programu byla prohlídka nových expozic v ostravské ZOO, kde jsme obdivovali nové moderní stavby: voliéru „La Pampa“, expozici Wanderu pro makaky a Pavilon evoluce. Bylo velmi zajímavé seznámit se s technologickým zázemím těchto expozic. Na všech stavbách nás provázely a odborný výklad provedly autorizované osoby – projektanti nebo realizátoři těchto staveb.

Při závěrečném jednání jsme zavzpomínali na kolegy, kteří stáli u zrodu těchto setkání. Ze zdravotních důvodů se jednání nemohl zúčastnit náš kolega z Karlových Varů Ing. Svatopluk Zídek. Všichni účastníci akce mu posílají srdečné pozdravy a přejí pevné zdraví. Rovněž bylo dohodnuto, že setkání v příštím roce uspořádají kolegové ze Slovenské republiky z Trnavy.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.