Úvodník listopad 2023

Dámy a pánové, období po letních měsících bylo pro mne pracovně náročné a plné důležitých komorových událostí. Jednalo se o setkání s partnery ze zahraničí, konference a také o organizaci volebního Shromáždění delegátů ČKAIT. Vše připravit by nebylo možné bez podpory a skvěle odvedené práce zaměstnanců Kanceláře ČKAIT.

Ještě koncem srpna jsme se setkali se svými kolegy ze Slovenska na pracovním jednání o problémech, které trápí jak nás, tak i stavaře za naší východní hranicí. Problémy se soupisy prací a dodávek a rozpočty jsou na Slovensku ještě výraznější než u nás a postihy za ně jsou u našich kolegů často zcela likvidační. Snahou bude je samostatně vyčlenit z projektů. Stejně tak obě naše komory trápí prakticky neohraničená lhůta, po kterou ručíme za projekty. Obě reprezentace se shodly na tom, že je skandální, jestliže u projektanta platí prakticky neomezená lhůta, po kterou za svoji práci ručí, když i zločinec má právo na promlčení svého činu. U nás je to mimochodem u vraždy většinou dvacet let. Dohodli jsme se na společném postupu u těchto témat a na dalším projednání mezi zeměmi V4, které následovalo začátkem října v Bratislavě. Oba problémy byly nakonec zahrnuty do společného komuniké s tím, že je posuneme na projednání Evropské rady stavebních inženýrů. Regionální téma tak chceme povýšit na téma evropské.

K akcím, které ČKAIT pravidelně pořádá, již neodmyslitelně patří mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko. 27. ročník, věnovaný tématu „Město a voda“ proběhl 13. října v pátek, ale toto hrozivě vyhlížející datum se na průběhu nijak nepodepsalo, naopak byla organizace všemi hodnocena na výtečnou a je slušností všem pořadatelům i přednášejícím za průběh poděkovat. V průběhu konference jsme měli příležitost projednat i připravovanou smlouvu o spolupráci s našimi kolegy z Brandenburské komory stavebních inženýrů, kterou bychom rádi podepsali do konce roku. Současně se chystáme na setkání s německou Spolkovou inženýrskou komorou, abychom projednali možnosti v oblasti celoevropské cenotvorby honorářů za projekty a možnosti přibližování stavební legislativy v jednotlivých státech EU. Mimochodem víte, že v Německu mají různou legislativu v jednotlivých spolkových zemích?

V životě naší Komory je důležitou událostí shromáždění delegátů. Jestliže se navíc jedná o volební rok, jde o to důležitější akci. Volili se zástupci do Představenstva, Stavovského soudu a Dozorčí rady ČKAIT. Letošní setkání delegátů přineslo poměrně rozsáhlou obměnu funkcionářů zejména v představenstvu, kde končilo pět dlouholetých členů, z toho tři místopředsedové. Chtěl bych všem z tohoto místa za jejich práci velice poděkovat, zejména prvnímu místopředsedovi, prof. Ing. Aloisi Maternovi, CSc., MBA, a místopředsedům Ing. Františku Hladíkovi i Ing. Jindřichu Paterovi. Stopa, kterou v Komoře zanechali, je silná a máme na co navazovat.

Shromáždění delegátů nebylo ale jen o volbách. Letos jsme nově upravili způsob vyhlašování Ceny Inženýrské komory, do které bylo přihlášeno více než sedmdesát účastníků, a hodnocená díla měla vysokou kvalitu. Udělili jsme tak nejvíce ocenění v historii této soutěže. Předání se zúčastnili i někteří hosté našeho shromáždění ze státní správy v čele s ministrem dopravy, Mgr. Martinem Kupkou. Je vidět, že změna modelu i prezentace v kvalitním katalogu přináší své ovoce. Proto doufám, že i v příštím roce se řada z vás do soutěže přihlásí.

Vážené kolegyně a kolegové, při letošních volbách jsem dostal důvěru jako předseda i do dalšího období a věřte, že si toho vážím. Je to pro mne zcela jistě čest a současně i závazek. Budu chtít společně se členy nového představenstva navázat na předcházející období a nadále zvyšovat prestiž ČKAIT. Chci také udržovat spolupráci, pokračovat v jednáních o problémech našeho rezortu a prosazovat naše zájmy u všech partnerů ze státní správy spolu s dalšími organizacemi z oblasti výstavby. Věřím, že i s vaší pomocí to půjde.