V Praze se setkali inženýři a vědci z celého světa

Nové kritérium EROI: násobek energie získané za dobu životnosti zdroje vzhledem k energii vynaložené na pořízení daného zdroje energie <em>Zdroj: WEC2023.com / Jean Eudes Montcomble</em>
Nové kritérium EROI: násobek energie získané za dobu životnosti zdroje vzhledem k energii vynaložené na pořízení daného zdroje energie Zdroj: WEC2023.com / Jean Eudes Montcomble

Inženýři a vědci z celého světa diskutovali v Praze globální problémy. Mezi nimi i nová kritéria pro posuzování udržitelnosti výroby energie: Jedním z nich je i EROI, které vyjadřuje „kolikanásobek energie za dobu životnosti zdroje získám ve srovnání s energií, kterou jsem na pořízení zdroje musel vynaložit“. Zástupci ČKAIT byli u toho.

V Kongresovém centru Praha se ve dnech 11. až 13. října konal 7. ročník konference World Engineers Convention 2023 (WEC 2023), která patří k největším setkáním inženýrského světa. Do naší metropole přijely stovky odborníků, jednání sledovaly další tisíce odborníků z více než 100 zemí. World Federation of Engineering Organizations (WFEO) pověřila uspořádáním akce Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS).

Cílem konference je každoročně shromáždit inženýry, vědce, technické specialisty i vedoucí pracovníky, politiky, pedagogy a studenty z celého světa, aby si mohli vyměnit názory a přispět k řešení nejkritičtějších globálních problémů. Letošní WEC 2023 reagovalo na současné planetární výzvy, jako jsou high-tech a low-tech inovace, umělá inteligence nebo udržitelnost životního prostředí pro bezpečnější, spravedlivější, efektivnější a zdravější budoucnost. Na programu byla tato klíčová témata: Nová řešení pro energetiku, Smart Cities, Koncept urbanizace, Inženýrský přístup k ochraně životního prostředí, Inženýrské vzdělání a další profesní rozvoj, Zelená doprava, Bezpečný digitální svět, Inovativní technologie v průmyslu, Inženýrství ve zdravotnictví, Zásobování potravinami a čerstvou vodou, Prevence přírodních a průmyslových katastrof, Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu, Fórum mladých inženýrů, Ženy ve vědě a inženýrství.

Celkem vystoupilo několik desítek řečníků – předních odborníků z celého světa. Generální tajemník OSN António Guterres se připojil on-line a v úvodu pozdravil účastníky.

Jako druhý řečník úvodního plenárního zasedání vystoupil Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, který mimo jiné řekl: „Svět se mění a my všichni musíme na nové výzvy reagovat. Témata jako klima, udržitelné využívání zdrojů, čisté energie, inovace nebo digitalizace jsou každodenní prací stavebních inženýrů a techniků. Pro velké výzvy ale nesmíme zapomínat na naše zaměstnance. Bohužel již mnoho let pozorujeme, že zájem mladých lidí o studium technických oborů, včetně stavebnictví, klesá. Kombinace obtížných studií a vysoká odborná odpovědnost není příznivá. Odpovědné osoby z vedení států si to musí uvědomit. Věřím, že tato konference přispěje ke zlepšení situace. Potřebujeme novou generaci, ne poslední.“

Technické vzdělávání je prioritou rozvojového světa

I skladba účastníků kongresu vizuálně odkazovala na situaci technického vzdělávání a postavení inženýrů v současném světě. Realita je taková, že inženýři a technické vzdělávání jsou prioritou takzvaného „rozvojového světa“. Složení delegátů také ukazovalo na relativně malý zájem asijských zemí, které jsou však v technickém rozvoji a preferencích kvalitního technického vzdělávání na světové špičce.

Energetika a její transformace se promítly do celé řady témat dalších panelů. Panel „Nová řešení pro energetiku“ byl vhodně uveden jako první. Lze předpokládat, že řada zajímavých příspěvků zazněla i v dalších panelech, ale vzhledem k souběhu panelů a časovým možnostem jsem nemohl absolvovat všechny.

Posuzování udržitelnosti způsobů získávání energie

Dostalo se mi cti uvést pana profesora Jeana Eudese Montcombla, generálního tajemníka Francouzské energetické rady. Profesor Montcomble zmínil dva zásadní argumenty, které by měly být vzaty v úvahu při posuzování udržitelnosti způsobů opatřování elektrické energie.

Prvním novým kritériem pro všechny zdroje energie je takzvané EROI kritérium (viz úvodní koláž), které vyjadřuje „kolikanásobek energie za dobu životnosti zdroje získám ve srovnání s energií, kterou jsem na pořízení zdroje musel vynaložit“. Jde o kritérium dlouhodobé udržitelnosti a efektivity opatřování energie z možných dostupných zdrojů energie. Toto kritérium ukazuje na jedné straně skutečnou efektivitu zvoleného zdroje energie, na druhé straně však také sděluje, že pro zdroje s malou hodnotou EROI je možné používat klasické postupy ekonomického hodnocení investic, ale v případě zdrojů s vysokou hodnotou EROI jde o dlouhodobé strategické plánování a nikoliv o účetní hodnocení. To názorně ukazuje porovnání dvou krajních hodnot – pro fotovoltaiku je 2 a pro jadernou elektrárnu s tlakovodním reaktorem 75.

Druhé kritérium  (viz tabulka níže) je materiálová náročnost zdroje energie na získání 1 TWh elektrické energie. Materiálová náročnost je velmi významným kritériem udržitelnosti a měla by určitě být brána v úvahu při hledání strategií vývoje energetiky.

Tabulka: Materiálová náročnost zdroje energie na získání 1 TWh elektrické energie

Materiál [t/TWh] Uhlí Plyn Jádro Voda Vítr Fotovoltaika
Beton a cement 870 400 760 14 000 8 000 4 050
Železo/ocel 310 170 165 67 1 920 7 900
Měď 1 0 3 1 23 850
Hliník 3 1 0 0 35 680
Sklo 0 0 0 0 92 2 700
Křemík 0 0 0 0 0 57

Zdroj dat: WEC2023.com / Jean Eudes Montcomble

Na závěr svých postřehů z kongresu WEC 2023 bych ocitoval, jak profesor Montcomble formuloval zásady pro energetické strategie: „Cílem tohoto kongresu je ukázat, že energie může rozhodujícím způsobem přispět k udržitelnému rozvoji. Výběr energie je klíčem k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Výběr energie musí být založen na dlouhodobé globální vizi a prováděn prostřednictvím energetických politik a strategií, které jsou relevantní, technologicky robustní, akceptované občany a koncipované v mezinárodním rámci.“

Vaše názory

  • Publikováno
    27. 1. 2024
    Autor

    […] se mi dostal do ruky časopis České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT), kde profesor František Hrdlička komentoval nedávnou konferenci World Engineers Convention 2023, která se uskutečnila v Praze. Z této konference pan profesor vybral a uveřejnil dvě tabulky, […]

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.