Rozpočet ČKAIT na rok 2024

Na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 21. října 2023 v Praze byl předložen a schválen návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2024. Dobrou zprávou pro členskou základnu je to, že se nemění výše členských příspěvků.

Zůstává stejná jako v letošním roce, tj. základní roční příspěvek 3 500 Kč a snížený 1 000 Kč. Shromáždění delegátů schválilo pro příjmovou část rozpočtu zavedení udržovacího poplatku pro členy s pozastaveným členstvím ve výši 500 Kč za rok. Jedná se o poplatek, který částečně kryje výdaje ČKAIT na vlastní režii a udržovací pojistné, aby pojištění bylo stále aktivní. Také byla do příjmové části rozpočtu schválena paušální částka 20 000 Kč pro účastníky disciplinárního jednání (pozn.: v roce 2023 byla 10 tis. Kč). Kromě toho ČKAIT z rozhodnutí svého představenstva (ze dne 21. září 2023) zavádí od 1. ledna 2024 poplatek za žádost ke zkoušce pro nové uchazeče, aby se částečně kryly výdaje spojené s organizací zkoušek.

Výdajová část rozpočtu, která je krytá výše uvedenými příjmy, kopíruje do velké míry rok 2023. Dojde pouze k těmto změnám:

  • valorizace platů zaměstnanců kanceláří ČKAIT (5%),
  • zvýšení výdajů za základní pojištění členů, protože se zvyšuje pojistná částka z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč,
  • vyšší výdaje na odpisy budov s ohledem na vlastnictví dalšího objektu v Praze.

Rozpočet ČKAIT na rok 2024 je ve výsledku navržen vyrovnaný, tj. bez zisku či ztráty. Přesto je potřeba hospodařit šetrně a docílit mírného přebytku, protože ČKAIT splácí bance úvěr poskytnutý na uhrazení části kupní ceny budovy v Praze. Zdrojem peněz na splácení jsou jednak odpisy a jednak případné přebytky v hospodaření.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.