prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

 • V Praze se setkali inženýři a vědci z celého světa

  Inženýři a vědci z celého světa diskutovali v Praze globální problémy. Mezi nimi i nová kritéria pro posuzování udržitelnosti výroby energie: Jedním z nich je i EROI, které vyjadřuje „kolikanásobek energie za dobu životnosti zdroje získám ve srovnání s energií, kterou jsem na pořízení zdroje musel vynaložit“. Zástupci ČKAIT byli u toho.

 • Dozorčí rada ve volebním roce 2020

  Letošní rok byl jednoznačně poznamenán koronavirovou pandemií, která omezila přímé shromažďování většího počtu osob a tímto prodloužila dobu, po kterou pracovala i dozorčí rada, o šest měsíců nad standardní tříleté volební období. Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen DR ČKAIT) pokračovala v plnění běžné agendy, kterou je dohled nad dodržováním zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění a řádů Komory, a to všemi členy Komory i všemi volenými orgány Komory.

 • Dozorčí rada řešila méně stížností

  Dozorčí rada ČKAIT se sešla na svých zasedáních celkem šestkrát, Dozorčí komise (Praha a Brno) Dozorčí rady ČKAIT se standardně sešly na svých zasedáních 12krát.
  Do konce roku 2018 bylo ze 48 podaných stížností uzavřeno 32 stížností. Z těchto stížností se týkalo 30 profesního pochybení a dvě etického. V deseti případech podala Dozorčí rada Návrh na zahájení disciplinárního řízení ke Stavovskému soudu ČKAIT. V ostatních případech došlo k zastavení šetření nebo k odložení kauzy.