Dozorčí rada řešila méně stížností

Dozorčí rada ČKAIT se sešla na svých zasedáních celkem šestkrát, Dozorčí komise (Praha a Brno) Dozorčí rady ČKAIT se standardně sešly na svých zasedáních 12krát.
Do konce roku 2018 bylo ze 48 podaných stížností uzavřeno 32 stížností. Z těchto stížností se týkalo 30 profesního pochybení a dvě etického. V deseti případech podala Dozorčí rada Návrh na zahájení disciplinárního řízení ke Stavovskému soudu ČKAIT. V ostatních případech došlo k zastavení šetření nebo k odložení kauzy.

Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2018 ve standardním režimu, který započal kontrolami kanceláří všech třinácti oblastí Komory. Tyto kontroly jsou spojeny i s poslední prověrkou příprav výborů oblastí na valné hromady. Kontroly byly zaměřeny na splnění základních formálních náležitostí (řádné a včasné obeslání všech členů ČKAIT v oblasti) i na přípravu eventuálních voleb a kontrolu plnění usnesení valných hromad oblastí z předchozího roku. Kontroly kanceláří se účastní vždy jeden člen Dozorčí rady ČKAIT a jeden zástupce oblasti z Dozorčích komisí DR ČKAIT.

V roce 2018 bylo evidováno 48 stížností, což je významný pokles ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo evidováno stížností 68. Podle evidovaných stížností je zcela minoritní počet stížností v regionu Moravskoslezském, kde bylo evidováno pouze devět stížností.

Ze 48 stížností se dvě stížnosti týkaly neuhrazených členských příspěvků, kterých předala Kancelář Komory k řešení 712. Po výzvě Dozorčí rady vyrovnalo 600 oslovených autorizovaných osob své členské povinnosti. Na 112 zbývajících podala Dozorčí rada žalobní návrhy Stavovskému soudu Komory.

Do konce roku bylo ze 48 podaných stížností uzavřeno 32 stížností. Z těchto stížností se týkalo 30 profesního pochybení a dvě etického. V deseti případech podala Dozorčí rada Návrh na zahájení disciplinárního řízení ke Stavovskému soudu ČKAIT. V ostatních případech došlo k zastavení šetření nebo k odložení kauzy.

Odložení kauzy je zcela nový způsob uzavírání řešených stížností v souvislosti se změnami řádů Komory přijatými na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2018. Nová úprava Disciplinárního řádu umožňuje kauzu odložit v případech, kdy není jednoznačně prokazatelné uzavření kauzy zastavením, ani nejsou dostatečně podložené důkazy o jednoznačném pochybení stěžované autorizované osoby. Odložení kauzy umožňuje její otevření v případě zjištění nových relevantních skutečností.