Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018

Pianosalon Petrof – výstavní prostor, kde jsou vystaveny výrobky firmy – klavíry, pianina, koncertní křídla různých provedení a tvarů (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)
Pianosalon Petrof – výstavní prostor, kde jsou vystaveny výrobky firmy – klavíry, pianina, koncertní křídla různých provedení a tvarů (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

V jubilejním 15. ročníku Stavby roku Královéhradeckého kraje 2018 byly uděleny dva tituly stavba roku, a to stavebním úpravám stávající výrobní haly J v areálu firmy Petrof a Stezce korunami stromů Krkonoše. Dále byla udělena tři čestná uznání.

Do soutěže bylo přihlášeno 13 staveb. Vedle Královéhradeckého kraje jsou pořadateli soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů. Soutěž se poprvé konala v roce 2004.

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Královéhradeckém kraji. Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií: architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos, celkové prostorové a funkční řešení díla, začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů, kvalita a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí, délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům, spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností, úroveň investičního záměru a další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií a další). 

Titul stavba roku získaly stavební úpravy stávající výrobní haly J v areálu firmy Petrof a Stezka korunami stromů Krkonoše. Čestné uznání získaly od odborné poroty novostavba objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, revitalizovaná trať Trutnov – Teplice nad Metují a obecní úřad v Bělči nad Orlicí, který vznikl obnovou romantizující budovy z 19. století. 

„Těší mne, že v našem kraji vzniká tolik pozoruhodných a originálních staveb svým architektonickým pojetím a technickým provedením, které jsou navíc skvěle začleněné do okolního prostředí,“ řekl hejtman Jiří Štěpán při předávání ocenění.

Z hodnocení odborné poroty

Stavba roku Královéhradeckého kraje - Petrof

Pianosalon Petrof – Pro prezentaci firmy Petrof se majitelé rozhodli vybudovat nové obchodní a kulturní centrum – pianosalon, hudební kavárnu a víceúčelovou kulturní halu. Pořádají se zde kulturní akce, je zde možnost občerstvení za klavírního doprovodu, ve výstavním prostoru jsou vystaveny výrobky firmy – klavíry, pianina, koncertní křídla různých provedení a tvarů. Je zde představena práce klavírních mistrů, ladičů a dalších zaměstnanců firmy. Porota vysoce

hodnotila architektonické řešení celého prostoru, kvalitní interiér někde připomínající tvar koncertního křídla a způsob propagace výrobků tradiční české firmy.

 

Stavba roku Královéhradeckého kraje - Stezka korunami stromů

Stezka korunami stromů – Od klavírů pokročila porota k přírodě. Ty krásné tóny by mohly zaznít i v přírodním prostředí lesní stezky korunami stromů na hranici Krkonošského národního parku. Procházka lesem je vždy příjemná. Oproštění se od hluku aut, procházet se lesem a postupně stoupat až k vrcholu vyhlídkové věže ve výšce 45,5 m. To všechno je neopakovatelný zážitek. A k tomu vzdělávací program – 40 skleněných tabulek s kukátky na detaily stromů a podzemní expozice vtipným způsobem poučující návštěvníky o vzrůstu stromů od kořenů až po vrchol. 

15. ročník byl uzavřen vyhlášením vítězných staveb 27. listopadu 2018 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

zpracováno z podkladů člena hodnoticí poroty
akad. arch. Karla Rulíka