Zpráva o činnosti pracovní skupiny ČKAIT pro veřejné zakázky

Pracovní skupina ČKAIT, jmenovitě Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.; Ing. Libor Kubát; Ing. Pavel Štěpán pod vedením Ing. Roberta Špalka, v roce 2018 stěžejně vypořádávala připomínky MMR ČR ke zpracovanému materiálu Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zadávací řízení (tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

Zpracovala pro MMR ČR zdůvodnění – Stanovisko ČKAIT k oprávnění zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, proč by technickou dokumentaci pro dokumentaci pro zadávání stavebních prací měla zpracovávat pouze autorizovaná osoba. 

Názor ČKAIT, že pokud zadávací dokumentace musí být zpracovávaná v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a tato dokumentace je vybranou činností ve výstavbě, výsledek které, podle § 158 stavebního zákona ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, nemůže nikdo zpochybnit, že zadávací dokumentaci musí zpracovávat autorizovaná osoba, nebyl zatím ministerstvem přijat. 

Komise se zabývala rovněž zpracováváním Metodického stanoviska k § 77 ZZVZ. K připomínce MMR, aby ČKAIT v stanovisku zdůraznila, že se výklad bude týkat jenom vybraných činností ve výstavbě (§ 158 SZ), komise naopak doporučuje doplnit další dvě regulované činnosti – technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Jde o návaznost na novelu § 152 odst. 4 SZ.

Pracovní skupina navázala spolupráci se zástupkyní časopisu Veřejné zakázky v praxi, kde byl zveřejněn náš článek, jako upoutávka na www.cenyzaprojekty.cz.