Zlín by uvítal webináře

Pohled na účastníky valné hromady oblasti Zlín: v popředí hosté VH, zleva: Ing. Josef Mitrenga; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Dominika Hejduková; zástupci pojišťovacího makléře GrECo JLT Mgr. Jakub Doležel a Ing. Petra Bartoníčková (foto: Romana Zahnašová)
Pohled na účastníky valné hromady oblasti Zlín: v popředí hosté VH, zleva: Ing. Josef Mitrenga; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Dominika Hejduková; zástupci pojišťovacího makléře GrECo JLT Mgr. Jakub Doležel a Ing. Petra Bartoníčková (foto: Romana Zahnašová)

Valná hromada se konala ve velkém sále hotelu Baltaci ve Zlíně 23. ledna 2019. Valné hromady se zúčastnilo 103 členů, což je 7,15 % z 1440 členů oblasti.

Jednání se kromě členů oblasti zúčastnili také zástupci vedení ČKAIT a Kanceláře Komory. Přítomni byli také pozvaní hosté, především z místních škol, univerzity a magistrátu. Hlavním bodem jednání byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, kterou přečetl předseda oblastní pobočky Ing. Ladislav Alster a dále představil plán činnosti výboru oblasti Zlín na rok 2019. 

Po zprávě mandátové a volební komise následovala volba devíti zástupců a dvou náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT do Prahy, které se uskuteční 30. března 2019 a volba kandidátů na člena revizní komise Brno a jeho náhradníka.

V rámci diskuse bylo jediným tématem pořádání webinářů a možnosti jejich archivace. 

Vystoupení hostů

Důležité bylo vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, ředitele Kanceláře Komory Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., a zástupců společnosti GrECo, kteří poskytli informace o stavu a vývoji v pojištění autorizovaných osob z hlediska pojištění škod ve výstavbě a vystoupili i s nabídkou ostatních produktů společnosti.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, informoval o zasedání Evropské rady inženýrských komor a Evropské rady stavebních inženýrů, dále o zavádění metody BIM ve výstavbě, pro které je již zpracován závazný harmonogram a závěrem informoval o Stavebním veletrhu Brno, který je letos posunutý na 27. února.

Z usnesení

Usnesení z valné hromady pro rok 2019 ukládá delegátům oblasti Zlín schválených valnou hromadou podpořit na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze 30. března 2019 schválení hlavních úkolů činnosti Komory pro rok 2019 a dále podpořit schválení rozpočtu Komory na rok 2019. Dále ukládá členům výboru oblasti Zlín, aby zajistili plnění plánu činnosti pro rok 2019 a vyhodnotili závěry z diskuse z valné hromady z 23. ledna 2019 a dále zajistili plánovaný rozsah odborného vzdělávání a tím i naplnění čerpání finančních prostředků v rámci povoleného limitu.

V závěru valné hromady bylo vysloveno poděkování účastníkům schůze a přítomní byli pozváni na malý raut.