V Ústí nad Labem se zaměřují na vodu a dopravní stavitelství

Valná hromada Ústí nad Labem
Valná hromada Ústí nad Labem

Valná hromada oblasti ČKAIT Ústí nad Labem se konala v pondělí 14. ledna 2019 v Národním domě v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se jí 96 z celkových 1774 autorizovaných osob, což je 5,4 %.

Valnou hromadu zahájil a řídil předseda Ing. Martin Mandík. Mezi hosty uvítal ředitele SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeňka Hrdinu, předsedu OP ČSSI Ing. Jiřího Zimu, Ing. Hanu Bergmanovou z krajského úřadu a Ing. Venuši Brunclíkovou, MBA, vedoucí OÚP Magistrátu Litoměřice. Přítomen byl rovněž předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ing. Dominika Hejduková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT, manželé Dolanovi z IC ČKAIT Hradec Králové a také Ing. Bartoníčková a Mgr. Doležel, zástupci pojišťovacího makléře společnosti GrECo.

Martin Mandík se v úvodu vrátil k loňské valné hromadě. Problémy s volbou výboru oblasti, při níž došlo až k třetímu kolu hlasování, znamenalo velké organizační problémy a neúměrné prodloužení voleb. Problémy s tříkolovou volbou nebyly jen v Ústí, a tak Představenstvo ČKAIT při zhodnocení valných hromad v oblastech dospělo k názoru, že tříkolová volba je zbytečná. Proto bude zpracován návrh na změnu volebního řádu obsahující pouze dvoukolovou volbu.

Výbor oblasti se sešel celkem pětkrát, dvě jednání byla výjezdní, zúčastnili se jich primátorka Děčína či starosta Litoměřic. Výbor oblasti bude v roce 2019 pokračovat plynule v dosavadních aktivitách, připravuje se 13 akcí. Na Shromáždění delegátů ČKAIT bylo zvoleno 11 členů a jeden náhradník.

Pamětní medaile ČKAIT

Součástí programu valné hromady byla projekce z akcí v oblasti v roce 2018, materiály Informačního centra ČKAIT a Střediska vzdělávání a informací ČKAIT – k akci 100 let Českého stavitelství a společenské akci ve Španělském sále Pražského hradu, kde byli oceněni zasloužilí odborníci z oblasti stavebnictví. Předseda výboru oblasti Ing. Mandík předal pamětní medaili ČKAIT k 25. výročí vzniku ČKAIT a čestným členem ČKAIT byl jmenován Ing. Zdeněk Avenarius, spoluzakladatel OP ČKAIT v Ústí nad Labem a dlouholetý člen výboru oblasti. 

Celoživotní vzdělávání v roce 2018

V oblasti se uskutečnilo 19 akcí CŽV, jednalo se o 16 přednášek a seminářů a tři odborné prezentace, zúčastnilo se jich celkem 809 členů. Nejvýznamnější akcí byl již 17. ročník mezinárodního semináře k dopravě, tentokráte s názvem Labská vodní cesta – Voda a dopravní stavitelství. Dále 34. ročník mezinárodní konference Polní geotechnické metody. Největšímu zájmu členů (90 osob na akci) se těšily semináře JUDr. Kuzmové z Brna, týkající se právních problematik (GDPR, stavební zákon atd.). Největší akcí byl seminář k novele stavebního zákona vedený Mgr. Janou Machačkovou z MMR, který se konal v březnu, a zúčastnilo se ho 129 posluchačů.

Slavnostní vyhlášení Stavby Ústeckého kraje se uskutečnilo v březnu 2018 v zasedací síni Krajského úřadu Ústí n. L. Vítězství si odnesl náš člen – Ing. Jiří Koudelka junior s kolektivem – za rekonstrukci přednádražního prostoru v Litoměřicích.

Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení mimo jiné vzpomenul úspěšnou ústeckou akci Plavba po Labi z Ústí do Drážďan v roce 2017 s komentářem k významu Labe. 

Spolupráce s ostatními organizacemi

Spolupracujeme i nadále se středními školami v Děčíně, Ústí a Kadani. Ústecká SPŠ stavební zvítězila v celostátní soutěži stavebních průmyslových škol. Členové naší oblasti jsou zapojeni do různých odborných činností ČKAIT – jsou členy odborných aktivů ČKAIT, ČSSI, normalizační komise, legislativní komise atd.