Zřízena Rada vlády pro veřejné investování

Na konci ledna 2019 poprvé zasedala Rada vlády pro veřejné investování, řešila rekodifikaci stavebního práva.
Na konci ledna 2019 poprvé zasedala Rada vlády pro veřejné investování, řešila rekodifikaci stavebního práva.

Vláda 21. ledna schválila zřízení Rady vlády pro veřejné investování, která nahradí zrušenou Radu vlády pro stavebnictví ČR, ustanovenou v roce 2014. Nová rada by měla koordinovat velké investiční akce. Uvažuje se také se zřízením ministerstva pro veřejné investice.

Rada pro veřejné investování je nový společný mezirezortní poradní orgán vlády. Jejím úkolem je poskytovat vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních, strategických i legislativních dokumentů týkajících se investičních projektů. Rada je zřizována za účelem posuzování projektů, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů Kč, a zajištění komplexního vyhodnocovacího procesu (státní expertízy) projektů nad 300 milionů Kč. Organizační část činnosti rady bude zajišťovat MMR. Předsedou rady je premiér Andrej Babiš a členy jsou ministři dotčených rezortů – dopravy, financí, pro místní rozvoj či životního prostředí. Jednání se budou účastnit také představitelé Hospodářské komory, Svazu podnikatelů ve stavebnictví či bankovního sektoru. 

Na prvním zasedání rady se její členové zabývali přípravami Národního investičního plánu, plány vlády na rekodifikaci stavebního práva či možnostmi financování velkých investičních projektů. Za nejdůležitější problém, který musí vláda v této oblasti řešit, označil Andrej Babiš současný stav legislativy. Diskutováno bude stavební právo, technické normy, standardy ve stavebnictví i v projektových pracích.

Zdroj: www.vlada.cz