Ing. Miroslav Najdekr, CSc.

  • Autorizační rada má zájem o nové komisaře

    Autorizační rada ČKAIT v roce 2018 zasedala desetkrát. Pracovala ve složení 12 členů včetně předsedy a místopředsedy.

    Ve vlastním pracovním systému Autorizační rady ČKAIT (dále jen AR) nadále zůstává zachován systém garantů pro jednotlivé obory, který se plně osvědčil v minulosti, a nebyl tudíž důvod ke změně tohoto organizačního modelu. 

  • Autorizační rada

    Autorizační rada ČKAIT (AR) byla jmenována pro funkční období od 1. července 2014 do 1. července 2017, tedy na tři roky. AR zasedá jednou za měsíc, a to podle potřeby i během letních prázdninových měsíců.