Odešel Ing. Petr Fridrich

Ve věku 81 let nás po dlouhé nemoci opustil Ing. Petr Fridrich, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, odborník, vedoucí pracovník a specialista v oboru ocelových konstrukcí. Ti, co jej znali, na něj rozhodně nezapomenou. Co dokázal po odborné a lidské stránce tu bude dál, a já doufám, že ještě dlouho.

Z odborného hlediska to byl člověk, který se snažil vždy dojít až ke kořeni problému a vyřešit jej. Nesnášel nedomyšlenou a polovičatou práci a byl vždy ochoten o řešení diskutovat, aby se vyřešily opravdu všechny, i ty nejskrytější možné potíže. 

Byl hlavním projektantem dnes již prakticky neznámého, a přitom unikátního silničního mostu Sever – Jih v areálu Škoda, který byl náhradou za původní nevyhovující nýtovaný most asi z roku 1912. Tento most přes státní dráhu byl ve své době jedinečný, neboť byl navržen na nejvyšší mimořádné zatížení 500 t, které tehdy nebylo vůbec v normách stanoveno. Bojoval i za záchranu nejstaršího svařovaného mostu v Evropě umístěného v areálu Škoda, mostu profesora Faltuse, známého jako Tobogán, který měl být sešrotován. Jeho dílem byl i projekt náročné rekonstrukce Tyršova mostu, nejstaršího celosvařovaného obloukového mostu v Evropě. 

Již tehdy bylo nutno svést zásadní boj mezi zajištěním hlavní funkce mostu – dopravy s dostatečnou kapacitou, a často rigidním stanoviskem památkového úřadu, který chtěl dát přednost pouhé opravě mostu se zcela nedostatečnou dopravní kapacitou a omezenou nosností i životností.

Ale vrátím se k jeho lidské stránce. Nikdy se kvůli své kariéře nezaprodal, naopak byl vždy ochoten se postavit za ty, kteří nechtěli vše obětovat svému osobnímu prospěchu. Proto zůstává Ing. Petr Fridrich v paměti nejen významným odborníkem, ale i báječným člověkem a tím nejlepším šéfem a kamarádem, jakého by si člověk mohl přát.