Sněm Inženýrské komory Sasko 2018 ocenil Ing. Zídka

Ing. Svatopluk Zídek přebírá vyznamenání Inženýrské komory Sasko. (foto: Tobias Sauer)
Ing. Svatopluk Zídek přebírá vyznamenání Inženýrské komory Sasko. (foto: Tobias Sauer)

Prezident prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke přivítal na sněmu Inženýrské komory Sasko 22. listopadu přibližně 250 jeho účastníků a hostů v konferenčním středisku DGUV Congress v Drážďanech. Mezi hosty byly přítomny delegace slovenské, polské a bulharské inženýrské komory. Českou stranu zastupoval místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva ČKAIT.

Ve svém úvodním projevu prezident Milke žádal, aby zadávání veřejných zakázek bylo přívětivější ke středně velkým podnikům, a směřoval tento apel přímo na saského předsedu vlády Michaela Kretschmera, který byl mezi hosty. „V zadávání mají být umírněné požadavky na reference a odvaha k volnějšímu režimu zadávání zakázek bez zbytečné byrokracie", řekl prof. Milke. Prezident komory rovněž varoval před rostoucím trendem zadávání zakázek velkým firmám formou generálního dodavatele. To škodí drobným inženýrům v Sasku v jejich možnosti konkurence na trhu. 

Předseda vlády Michael Kretschmer ve svém pozdravném projevu okamžitě na apel prof. Milkeho zareagoval, a žádal profesní stav inženýrů o odbornou podporu. Právě v odborných otázkách, jsou politici odkázáni na externí znalosti příslušných specialistů.

V rámci sněmu bylo uděleno několik vyznamenání Inženýrské komory Sasko. Vedle členů saské komory bylo toto vyznamenání předáno také dvěma zahraničním účastníkům sněmu, Ing. Svatopluku Zídkovi, členu Představenstva ČKAIT a Ing. Jozefu Živnerovi (SR) za jejich 25letou angažovanou spolupráci v rámci profesního stavu inženýrů, která sahá za hranice států, a za politickou podporu evropských záměrů.