VÝZVA: Opakované havárie betonových předpínaných vazníků

ČKAIT vyzývá ty své členy, kteří by věděli o objektech, které byly postaveny z níže uvedeného konstrukčního prvku – předpjatého železobetonového střešního vazníku, aby o těchto stavbách informovali příslušné OK ČKAIT.

K závažné havárii v oblasti předpjatých betonových konstrukcí došlo v srpnu 2018 u předpjatého železobetonového střešního vazníku průmyslové haly v západních Čechách. Závažnost situace spočívá v tom, že se jedná o havárii opakovanou, vzniklou na stejném konstrukčním prvku – Zn.: SPP 6–18/6, u kterého došlo ke zřícení střechy v témže areálu v roce 2010.

Důvodem byla v obou případech ztráta únosnosti jednoho vazníku téhož typu nosné konstrukce střechy na objektu haly postavené cca na začátku druhé poloviny minulého století. Ztrátu únosnosti v obou případech způsobila koroze ocelových lan, které byly předpínány při montáži na místě stavby. Na základě opakované havárie je velmi pravděpodobné, že se uvedená technologická chyba může objevovat nejen v dalších vaznících téhož objektu, ale že může existovat též u dalších vazníků obdobného typu na jiných objektech po celém území státu. Opakování kolapsu konstrukce ukázalo, že se jedná o opakovanou závadu, kterou je nutné řešit systémově.

Vzhledem k závažnosti situace, kdy by při dalším zřícení tohoto typu nosné konstrukce střechy mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, ČKAIT informovala o vzniklé situaci státní správu. Z následného jednání mezi MMR a ČKAIT vznikla dohoda o pomoci ze strany Komory na řešení vzniklého problému. ČKAIT proto i tímto článkem vyzývá ty své členy, kteří by věděli o objektech, které byly postaveny z výše uvedených konstrukčních prvků, aby o těchto stavbách informovali příslušné OK ČKAIT. Seznam staveb bude státní správě průběžně poskytován tak, aby majitelé objektů byli o situaci informováni a mohli ji preventivně řešit.

Je nám jasné, že se v uvedeném problému jedná o finančně i organizačně náročnou činnost, nicméně je nutné vzít v úvahu, že pokud se zatím obě dvě zmiňované havárie obešly bez ztráty lidských životů, příště tomu může být jinak.

Vaše názory

 • Publikováno
  9. 3. 2021
  Autor

  […] Nynější předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ing. Robert Špalek, opakovaně informuje a vyzývá odbornou veřejnost k systematickému řešení rizikových a v min… […]

 • Publikováno
  3. 4. 2019
  Autor

  […] Zdroj: ČKAIT […]

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.