Úvodník březen 2019

Napadlo nám trochu více sněhu, doufám, že se zvýší objem podzemních vod. V okolí Břevnovského kláštera se objevily desítky sněhuláků, idyla zimního času je tady. Využil jsem čas, abych si prohlédl zasněženou Prahu, je krásná, snad si ji nezkazíme. Na Pražský hrad nejdu, proč se mám nechat pořád lustrovat jen proto, že se pan Mynář, nadále bez prověrky, bojí. Ne, v Praze je pořád něco k vidění. Jel jsem vlakem, zadarmo, přes Pražský Semmering na Cibulku, úžasný pohled na Vltavské údolí, Vávrovu vyhlídku. Ale zase, když vidím, jak dlouho trvá oprava Čínského pavilonu v lesoparku Cibulka, je mi smutno. K tomu si přidám, proč se vyhodí více jak dvacet milionů za betonové truhlíky. On by si to pan starosta, který vše spískal, hodně rozmyslel, kdyby to platil ze svého. Všimli jste si, že se asi přece jen zlepšilo ovzduší? Ten sníh je pořád bílý, a ne jak v minulosti, kdy byl hned ušmudlaný.

Co se odehrálo v mém životě mezi úvodníky? Byl jsem na dvanácti valných hromadách, z poslední v Liberci jsem se musel omluvit. Prý byla opět, když jsem tam nebyl, bouřlivá diskuse. Asi jsem měl zůstat doma i při ostatních. Diskuse tam téměř nebyly, jedině v Praze. Copak Pražáci, ti musejí mít vždy něco jiného, a tak jsme měli nejdelší valnou hromadu, trvala pět hodin. Na ostatních to byly tak maximálně tři. Bohužel nechodí nám ani poslanci jako dříve. Výjimkou byla účast v Pardubicích, tam jsem si postěžoval na přípravu Věcného záměru stavebního zákona. Však nám pan poslanec Kolovratník, který byl přítomen, sdělil, že to není tak špatné, jak to vidím. Uvidíme, kdo měl pravdu.

Byla zrušena Rada vlády pro stavebnictví při MPO. Pan premiér zřídil Radu vlády pro veřejné investování (RV VI) a postavil se do čela. Byl jsem v pátek večer vyrozuměn, že jsem jmenován členem rady a abych se v pondělí v osm ráno dostavil na první zasedání. Prošvihl jsem začátek, přišel jsem o dvě minuty později, a jednání bylo v plném proudu. Do fotogalerie jsem se nedostal. Byl to pro mne důkaz, že ve vládě to nemají sovy lehké, když tu začínají v šest. Po výzvě pana premiéra jsem si vzal slovo. Poděkoval jsem mu, že bude opět zřízen institut státní expertizy, jak je uvedeno v podkladovém materiálu RV VI, a pokračoval jsem: „Pane premiére, mohl byste jako pilotní projekt státní expertizy zvolit Vámi prosazovanou výstavbu vládní čtvrti v Letňanech na základě studie proveditelnosti? Tu jistě máte již zpracovanou.“ Nechtějte vědět, jaké staccato jsme vyslechli. Jenom útržky: „co jste postavil, já toho již postavil, vy mne nebudete říkat, co mám dělat, a vůbec, co je to státní expertiza, mne to nezajímá“. Nevím, zda jsou jednání tajná, ale v pravidlech jsem se o tom nic nedočetl. Chci se s vámi jenom podělit o to, jak se připravují investice. Na druhou stranu musím přiznat snahu o rekapitulaci všech veřejných investic. Vždyť statut RV VI uvádí m.j.:

1. Iniciovat a dohlížet na budování systému veřejného investování, kvalitní investiční strategii (politiky) s cílem zajistit finanční a socioekonomickou efektivitu při investičním rozhodování a vlastní realizaci investic vč. hodnocení výsledků a dopadů. 

2. Iniciovat zajištění sjednocujících transparentních pravidel, metod hodnocení a legislativních úprav zákonů a vyhlášek vedoucích ke kvalitnímu a efektivnímu investování.

3. Iniciovat a dohlížet na modernizaci a inovace v celém systému veřejného investování vč. zajištění přenášení zahraničních přístupů, standardů, norem a metodik, pokud povedou k zlepšení systému veřejného investování. 

4. Zajistit metodiku a funkční systém evaluace ex-ante, in medias res, ex post při hodnocení investičních akcí a transparentní systém výběru investic vhodných pro financování či kofinancování z veřejných zdrojů. 

5. Sestavit a kontrolovat Národní investiční plán opřený o Mapu investičních preferencí a koordinovaný s finančními možnostmi státu i ekonomickou realitou. Využít dostupné a zavedené nástroje plánování a hodnocení investic.

6. Iniciovat vytvoření systému finančních zdrojů zajišťujících dlouhodobou udržitelnou investiční politiku (s využitím veřejných zdrojů i soukromého kapitálu). 

7. Iniciovat a dohlížet nad zabezpečením profesionálních kapacit Státní expertizy (jednotky pro posouzení kvality veřejných investic, zajištění její evaluace, přípravy podkladů pro Radu vlády, koordinace odborných veřejných složek, ministerstev i regionálních veřejných investorů). 

8. Iniciovat definování a prosazení státního modelu pro veřejné investování a státního modelu veřejné investice a dohled nad ním. 

V létě jsem četl připravované teze pro vytvoření ministerstva veřejného investování. Jsou zajímavé, ale obávám se, že rezortizmus nedovolí jeho plné rozvinutí. Konec konců stejný problém vidím i ve zřízení Nejvyššího stavebního úřadu. Vystoupení zástupce Svazu měst a obcí v televizi po tiskové konferenci k rekodifikaci veřejného stavebního práva tomu nasvědčuje. Na druhou stranu investiční i vzdělávací náklady na přechod k digitalizaci budou pro města a obce také velkou zátěží, pokud by zůstaly stavební úřady v dnešní pozici. Věcný záměr nemůže pochopitelně řešit vše podrobně, od toho bude paragrafové znění nového stavebního zákona, čeká nás však i změna více jak padesáti zákonů včetně kompetenčního, ale i podzákonných norem.

Naše legislativní komise pod vedením Ing. Františka Hladíka zpracovává připomínky k Věcnému záměru stavebního zákona a Hodnocení dopadů regulace (RIA). Poté, co MMR zaslalo tento návrh do mezirezortního připomínkového řízení, oblastní kanceláře jej rozeslaly všem členům Komory s možností vyjádřit se kvalifikovaně. Špatné je, že je vše připravováno rychle a zběsile. Uvidíme, jak bude projednávání probíhat v parlamentu. Komora chce zlepšit povolování staveb s dodržením veřejného zájmu a ne jenom, aby se to líbilo panu premiérovi a velkým developerům, jak uvedla paní ministryně. Chceme, aby bylo jediné povolení stavby, mluvíme o upraveném rozsahu dokumentace pro společné řízení, spolupracujeme na digitalizaci. To vše ale s důrazem na odpovědnost autorizované osoby v celém procesu výstavby – od územně plánovací dokumentace až po uvedení stavby do provozu.

A teď (je středa 6. února odpoledne) se dozvídáme, že MMR stahuje verzi Věcného záměru z 31. ledna a do systému eKlep bude dána nová verze. Ještě že vše děláme ve svém volném čase. Dozvídám se, že stažení verze bylo vynuceno Hospodářskou komorou, neboť MMR upravilo špatné citace. Měl pravdu jeden právník, je to jako kdyby Kájínek vypracoval se svými advokáty trestní zákon. Začínám mít pochybnosti, zda jsme ještě parlamentní demokracie, když soukromý subjekt rozhoduje, co půjde do mezirezortního připomínkového řízení.

Když tak píši úvodníky, mám někdy problém s gramatikou. Musím si ho po sobě několikrát přečíst, problémem mohou být přechodníky. No, a tak jsem byl nadšený, že KSČM vypracovala návrh zákona na ochranu českého jazyka. Strana, která zavedla do češtiny tolik rusismů, strana, jež měla v minulosti představitele s úžasným přednesem v českoslovenštině. A co dnes, jak by se trestala vystoupení mnohých politiků? Asi by už nesměli vystoupit s veřejnými projevy, vše by bylo jenom čtené. Nic by jim nebyla platná znalost mnoha cizích jazyků, když nemluví spisovně podle zákona. Soudruzi, držím vám palce při prosazení tak důležitého zákona. A ještě jeden vzkaz. Předseda KSČM JUDr. Filip vystoupil v televizi a sdělil nám, proč se mají zdanit církevní restituce – vždyť i náhrady pojistných událostí jsou zdaněny. Nejsou, pane předsedo. 

Lidí je moc, už se do vlaků nevejdou. Další problém je na světě. Kde nastala chyba? Studie průplavu Dunaj – Odra – Labe je na světě, a já se ptám k čemu. Kde se vezme voda? Co budeme po onom průplavu vozit? Zdá se, že staříci by chtěli po sobě něco zanechat, ještě jsme nestavěli pyramidy, zkusme to. Praha, respektive SŽDC, se zbavuje nádražních ploch za podivných smluv. Nic proti tomu, ale jsou skutečně všechny nádražní plochy určené pro kancelářské a rezidenční stavby? Vždyť naši předkové nebyli hloupí. Proč postavili žižkovské nákladové nádraží? Ano, aby byl velký náklad přivezen do centra a ke spotřebitelům rozvážen malými dopravními prostředky. 

Je před námi Shromáždění delegátů ČKAIT, tentokráte delegáti budou pozváni do kina, proč ne, změna nevadí, hlavně když bude průběh dobrý. Chystány jsou různé náměty, zejména asi z pražské valné hromady. Mělo by se rozhodnout o výstavbě v Sokolské, budou předány Ceny Inženýrské komory a slyšel jsem, že sběratel koláčků se nedostal mezi delegáty. Snad na tom není jako pan premiér, který nám čtenářům v rozhovoru v sobotních Lidových novinách sdělil, jak v době služebního pobytu jeho otce ve Švýcarsku, kdy neměli peníze, jedli brambory ve slupce a maso měli jenom v sobotu.

Přeji vám vše dobré