Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem

V úterý 4. prosince 2018 se setkali v Brně zástupci všech dvanácti profesních komor zřízených zákonem na pravidelném jednání. Profesní komory odmítly účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv. Z pracovního jednání vzešlo společné prohlášení formulující 5 bodů k současné situaci.

1. Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

2. Komory vyzývají představitele státu i místních samospráv, aby s nimi úzce spolupracovali, aby lépe využívali odborný potenciál profesních komor a aby více podporovali profesní samosprávy v jejich činnosti, kterou vykonávají v zájmu občanů.

3. Profesní komory odmítají účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv a upozorňují politickou reprezentaci, že útok na kteroukoliv z komor budou považovat za útok na všechny profesní samosprávy.

4. Komory upozorňují, že profesní komory, jejichž činnost je vymezena platnými zákony, nemohou být považovány za lobbisty podle připravovaného zákona o lobbingu.

5. Komory žádají předsedu Vlády ČR, aby plnil svůj slib pravidelných jednání s prezidenty komor v intervalu jedenkrát za čtvrt roku.

V Brně, 4. prosince 2018