Plzeň zprostředkovává přístup k normám i literatuře

Valná hromada oblasti Plzeň v Měšťanské besedě v Plzni – zleva Ing. Aleš Štrunc, CSc. (místopředseda oblasti Plzeň, OV Plzeň), Ing. Petr Bureš (Dozorčí rada ČKAIT), Ing. Robert Špalek (místopředseda ČKAIT, OV Plzeň), Ing. Pavel Křeček (předseda ČKAIT), Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (ředitel Kanceláře ČKAIT) (foto: Ing. Vladimír Křivka)
Valná hromada oblasti Plzeň v Měšťanské besedě v Plzni – zleva Ing. Aleš Štrunc, CSc. (místopředseda oblasti Plzeň, OV Plzeň), Ing. Petr Bureš (Dozorčí rada ČKAIT), Ing. Robert Špalek (místopředseda ČKAIT, OV Plzeň), Ing. Pavel Křeček (předseda ČKAIT), Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (ředitel Kanceláře ČKAIT) (foto: Ing. Vladimír Křivka)

Valná hromada oblasti Plzeň se konala 10. ledna 2019 v sále kulturního domu Měšťanská beseda v Plzni za účasti 150 členů z 1627 platných autorizovaných osob, což je 9,21 %.

Valná hromada probíhala podle předem stanoveného programu, schválila zprávu o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, dále zvolila deset delegátů a dva náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze 30. března 2019. Usnesením uložila valná hromada delegátům, aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT. Výboru oblasti bylo usnesením uloženo zajistit plnění plánu činnosti na rok 2019, vyhodnotit závěry diskuse na valné hromadě. 

Celoživotní vzdělávání v roce 2018

Pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná školení. Tématem těchto školení byly informace o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech, normách a předpisech. Jednalo se celkem o osm akcí – Vady a poruchy stavebních konstrukcí; Statika staveb 2018 Plzeň; Změny v navrhování konstrukcí staveb; GDPR; Mosty Plzeň 2018 – ocelové mosty prof. Faltuse v Plzni; Profesní pojištění odpovědnosti; Nejdelší tunel v ČR je v Plzni – přestavba železniční tratě. Celkem se účastnilo 538 osob. Pořádání konferencí Statika staveb 2018 Plzeň a Mosty Plzeň 2018 mělo velmi dobrý ohlas mezi odbornou veřejností. Celkem bylo zorganizováno také šest prezentací odborných firem: Rekonstrukce a sanace v praxi; Přírodní stavitelství v Plzni; Hydroizolace staveb a sanace vlhkých budov; Velká novela stavebního zákona; Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na Novelu stavebního zákona; Smart City Plzeň 2018. Celkem se akcí zúčastnilo 188 osob. Oblastní kancelář rovněž uspořádala sedm odborných exkurzí a akcí (Most Generála Pattona v Plzni; Přemostění u Hlavního vlakového nádraží Plzeň; Mosty Plzeň 2018 – ocelové mosty prof. Faltuse v Plzni; návštěva stavby mostu Hracholusky atd.).

Plán činnosti na rok 2019

Oblastní kancelář se bude stejně jako v předchozích letech i nadále věnovat činnosti posilující prestiž Komory u odborné i laické veřejnosti a zvyšovat odbornou úroveň členů ČKAIT a ochraňovat postavení profese. 

Na rok 2019 je naplánováno osm seminářů směřovaných na stavební a legislativní témata, doplněné podle možností odbornou exkurzí s bezplatnou účastí členů ČKAIT. Většina by měla proběhnout v kinosále SPŠ stavební v Plzni. V tomto roce naše oblast připravuje také konferenci Statika staveb Plzeň 2019 (viz třetí strana obálky). 

Oblastní kancelář bude rozvíjet spolupráci s orgány Plzeňského kraje a statutárního města Plzně a jinými institucemi při rozvoji stavebnictví a v přípravě investic v oblasti. Zároveň umožní bezplatnou účast na seminářích ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů. 

Dalším úkolem je zabezpečení zastoupení v porotě o nejlepší Stavbu roku Plzeňského kraje 2018.

Kancelář také bude soustavně zajišťovat servis pro členy oblasti v prodeji odborné literatury a v přístupu k literatuře a normám (přístup k novým předpisům a odborné literatuře je pro naše členy možný návštěvou Technické knihovny). 

Na pravidelných jednáních výboru oblasti budou ověřovány žádosti o autorizaci při respektování změn příslušné legislativy, organizačně se kancelář bude podílet na kontrolách deníků autorizovaných osob i na další práci Dozorčí komise ČKAIT a řešit aktuální problémy v oblasti. 

Důležitá je rovněž spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a se SPŠ stavební v Plzni a ostatními školami k podpoře a posílení stavební profese v kraji.