Profesní informační systém ČKAIT

Novinky: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? (webinář a prezentace k semináři) • Pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnost obecně a řešení škod (webinář) • Vybrané vady, poruchy a nedostatky staveb (webinář) • Zkušenosti s rozhodováním orgánu územního plánování a stavebního řádu (webinář) • Magazín agentury ČAS (časopis)

Aktualizace: Zdravotně technické instalace (PM 1.6.5) • Plynová zařízení (MP 1.6.6) • Zařízení silnoproudé elektrotechniky (MP 1.6.7) • Zařízení elektronických komunikací (MP 1.6.8) • Nakupování (MP 5) • Inženýrská činnost (MP 9.1) • Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4) • Bezbariérové užívání pro městské inženýry (TP 1.5) • Zařízení pro vytápění (MP 1.6.1)

Informace o systému: Systém PROFESIS je pro členy ČKAIT zdarma. V účtu uživatele na www.profesis.cz je ke stažení Program, off-line verze. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků). O nové HESLO lze požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.