Karlovy Vary připravují 24. konferenci Městské inženýrství

Se zájmem účastníků valné hromady se setkala tradiční prodejní výstava publikací z produkce Informačního centra ČKAIT. (foto: Jan Borecký)
Se zájmem účastníků valné hromady se setkala tradiční prodejní výstava publikací z produkce Informačního centra ČKAIT. (foto: Jan Borecký)

Jednání valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary se uskutečnilo ve středu 30. ledna 2019 tradičně ve společenském sále krajské knihovny. Účastnilo se jí celkem 64 členů ČKAIT, tj. 7,2 % členské základny oblasti, která čítá 893 autorizovaných osob.

Kromě řádných členů bylo dále přítomno 17 hostů a novinářů. Mezi hosty byli představitelé správních orgánů, odborných škol a partnerských institucí. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., a paní Marie Báčová, poradkyně předsedy.

Valná hromada byla zahájena promítnutím krátkého filmu, věnovanému akci České a slovenské stavby století. K osvědčenému osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti patřilo promítání snímků z 25. adventního setkání, pořádaného tentokrát v Konstantinových Lázních za účasti 136 zájemců. Další projekce byla z průběhu 23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary (téma Doprava ve městě) uskutečněné v Chebu.

Ze zprávy o činnosti za rok 2018

Zasedání výboru se konala pravidelně každý měsíc. Pokračoval rovněž prodej publikací Informačního centra ČKAIT. Uskutečnily se všechny akce vzdělávání členů Komory – celkem bylo uspořádáno 11 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 550 členů ČKAIT a dalších 121 účastníků z řad nečlenů. Průměrná účast na jednu akci byla 50 členů. Ve dnech 23.–26. srpna se ve Františkových Lázních uskutečnilo setkání malé V4 za účasti osmičlenných delegací z ČR (Karlovy Vary + Ostrava), ze Slovenska (Trnava + Košice), z Maďarska (Miskolc) a z Polska (Krakov). 

Úkoly pro rok 2019 

  • Plnit i v roce 2019 jednotlivé úkoly vyplývající ze smlouvy s HZS ČR Karlovarského kraje.
  • Pokračovat ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje a s vedením města Cheb v souvislosti s předpokládaným převzetím záštity nad konferencí Městské inženýrství Karlovarsko 2019 na téma Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu ve dnech 6.–8. června. 
  • Zajišťovat pravidelně 1× měsíčně (s výjimkou prázdnin) seminář v okruhu B systému celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT. Do systému celoživotního vzdělávání zařadit konferenci Městské inženýrství Karlovarsko 2019, mezinárodní konferenci Inženýrské problémy obnovy památek (20.–23. června 2019).
  • Podílet se na přípravě Soutěže studentů 3. ročníků středních odborných škol a soutěže o nejlepší studentský projekt roku.
  • Podílet se na přípravě a průběhu soutěže Stavby Karlovarského kraje 2019.
  • Uskutečnit v dubnu/květnu výstavu České a slovenské stavby století.
  • Podílet se na výběru místa a přípravě 26. ročníku tradičního adventního setkání (např. v Kynšperském pivovaru – Šenkovně u Zajíce).
  • Podílet se ve spolupráci s RSS a OP ČSSI na přípravě slavnostního večera s vyhlášením Stavby Karlovarského kraje, vítězů studentské soutěže, vyhlášení projektanta a stavbyvedoucího roku 2019 a Osobnosti stavitelství Karlovarského kraje pro rok 2019.

Při příležitosti konání valné hromady Ing. Anna Vlášková oficiálně vyhlásila 19. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje a dále informovala o všech dalších plánovaných odborných akcích, které za koordinace oblastní kanceláře v roce 2019 proběhnou.

Radní Karlovarského kraje Ing. Josef Janů upozornil na téměř dokončenou digitální mapu Karlovarského kraje. PaedDr. Zdeněk Hrdina z kadaňské průmyslovky ocenil spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary. Při závěrečném rautu proběhla neformální beseda účastníků valné hromady s hosty i vedením Komory.