Ing. Bohuslav Rusek oslavil významné životní jubileum

Ing. Bohumilu Ruskovi k významnému životnímu jubileu gratuluje Ing. Milan Havlišta  při jednání  valné hromady oblasti Hradec Králové (foto: Ing. arch. Karel Novotný)
Ing. Bohumilu Ruskovi k významnému životnímu jubileu gratuluje Ing. Milan Havlišta při jednání valné hromady oblasti Hradec Králové (foto: Ing. arch. Karel Novotný)

Celoživotní práce Ing.  Bohuslav Ruska je spojena nejen s Hradcem Králové, kde pracoval v tamějším Stavoprojektu a patřil k zakládajícím členům oblastní pobočky ČSSI.

Celoživotní práce Ing.  Bohuslav Ruska je spojena nejen s Hradcem Králové, kde pracoval v tamějším Stavoprojektu a patřil k zakládajícím členům oblastní pobočky ČSSI. Byl 1. přednostou oblasti Hradec Králové, dlouholetým místopředsedou Představenstva ČKAIT zodpovědným za legislativu. Získal řadu ocenění, naposledy v roce 2018 Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství. Je spoluautorem staveb oceněných v soutěžích Stavba roku, například rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové.