Jubileum

 • Ing. Miroslav Loutocký – 90 let

  V červnu 2018 oslavil své narozeniny Ing. Miroslav Loutocký. Ing. Loutocký patří ke generaci, která měla možnost zažít atmosféru první republiky. Jeho uvažování i způsob práce se vždy projevovaly a projevují širokým rozhledem nejen v záležitostech odborných, ale i kulturních. Je mu vlastní systematičnost, preciznost, důslednost, smysl pro humor, ale především umění uvažovat o věcech v souvislostech a nadhled. Specializací je autorizovaným inžený
 • Ing. Václav Mach – 75 let

  Hledáme-li v posledním čtvrtstoletí v oboru stavebnictví a projektování někoho skutečně známého a respektovaného, nemůžeme pominout jméno Ing. Václava Macha, spoluzakladatele a prvního předsedu ČKAIT. Slavnostním složením autorizačního slibu 25. listopadu 1992 se Václav Mach stal autorizovaným inženýrem s číslem razítka 0000001, přičemž v současnosti je držitelem autorizací v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb a 
 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - 80 let

  V dubnu tohoto roku se dožil důležitého životního jubilea významný odborník v oboru stavební tepelné techniky a energetické náročnosti budov Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb a energetické auditorství. Po celé své aktivní pracovní období působí ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha (nyní CSI, a.s., Praha) v oddělení stavební tepelné techniky, kde spolupracoval se zakladat
 • Ing. Svatopluk Zídek – 75 let

  [caption align="alignleft" width="387"] Karlovy Vary, 14.4.2014, Ing. Svatopluk Zídek, u termálního bazénu hotelu Thermal, který byl jeho první stavbou v Karlových VarechFoto: MAFRA - Václav ŠlaufIng. Svatopluk Zídek začátkem května získá čestné občanství Karlových Varů.[/caption] Malé ohlédnutí za velkou aktivitou Ing. Svatopluka Zídka spojenou s organizováním mezinárodních konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary u příležitosti jeho 75. naroz
 • Jubileum: Pavel Stoulil slaví osmdesátiny

  [caption align="alignleft" width="284"] Ing. ­Pavel Stoulil[/caption] Inženýr ­Pavel Stoulil patří k našim předním odborníkům v oblasti železniční infrastruktury, a to zejména v oboru dopravních staveb. Po absolvování Stavební fakulty Vysoké školy železniční v Praze v roce 1960 nastoupil k výkonné jednotce ČSD – Mostnímu obvodu Plzeň, který později vedl. Od roku 1973 pracoval na federálním ministerstvu dopravy, nejprve jako vedoucí oddělení umělý
 • Jubileum: Jan Mašek slaví 65 let

  [caption align="alignleft" width="248"] Ing. Jan ­Mašek[/caption] Ing. Jan ­Mašek je členem výboru oblasti ČKAIT České Budějovice od roku 2015 a delegátem Shromáždění delegátů ČKAIT. Narodil se v Karlových Varech a základní a střední všeobecné vzdělání získal v Českých Budějovicích. V letech 1971–1976 vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Praxi absolvoval při realizaci staveb jako asistent stavbyvedoucího,
 • Zdeněk Šmerda oslavil pětadevadesát

  Úctyhodného věku se prof. Ing. Dr. ­Zdeněk Šmerda, CSc., dožívá v plné síle. Mosty, betonové konstrukce, mechanika a užitá matematika jsou trvalým předmětem jeho zájmu. Dlouhá léta působil na vysokých školách, od roku 1968 do revoluce v roce 1989 jako vědecký pracovník ve Výskumnom ústave inžinierskych stavieb v Bratislavě. V roce 1990 se vrátil na pozici profesora a vedoucího katedry na VUT v Brně. Je autorem vysokoškolských skript a řady publikac
 • Petr Kuneš slaví osmdesátiny

  Ing. Petr Kuneš, CSc., se původně vyučil zedníkem. V roce 1958 nebyl přijat na vysokou školu a získal umístěnku do vývojového oddělení karlovarských Pozemních staveb. První opakovaná přihláška ke studiu na stavební fakultě opět z kádrových důvodů neprošla, ale již příští rok zahájil studium při zaměstnání na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Hlavním úkolem Pozemních staveb byla výstavba panelových sídlišť. Tomu odpovídalo i zaměření vývoj
 • Zygmunt Rawicki oslaví sedmdesát

  [caption align="alignleft" width="192"] Dr. inż. Zygmunt Rawicki[/caption] Přítel českých inženýrů a techniků Dr. inż. Zygmunt Rawicki pracuje od roku 1972 na Technické univerzitě v Krakově. Jeho oborem jsou speciální betonové technologie, včetně originální technologie těžkých tekutých betonů používaných v jaderných elektrárnách a technologií žlabů prováděných poprvé při výstavbě elektrárny Porąbka – Żar v Polsku i Čierny Váh na Slovens
 • Jubileum: Miroslav Krössl

  Dopravní inženýr Miroslav Krössl dovršil 75 let. Po maturitě na SPŠ zeměměřičské studoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 1965 získal inženýrský diplom v oboru konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení studia nastoupil jako stavební asistent ke Stavbám silnic a železnic, n.p., Praha, stavební správa 6 v Karlových Varech. Jako stavbyvedoucí působil od roku 1967 na obalovně v Dalovicích nebo na přeložce silnice I/6 u Lokte první čtyřproudové s
 • Jubileum: Jindřich Bartoš

  Jindřich Bartoš, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, slaví 85 let. V roce 1961 až 1967 dálkově studoval ČVUT v Praze, ­Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Koncem 60. let byl výrobním inspektorem v Pozemních stavbách Liberec. Po roce 1968 již nesměl z politických důvodů tuto funkci vykonávat a nastoupil jako stavbyvedoucí. Jako hlavní stavbyvedoucí se podílel na stavbě budovy interny v liberecké nemocnici, areálu VŠ strojní a textilní v Liber
 • Jubilea

  Dopravní inženýr Jiří Schandl slaví 85 let Narodil se 24. dubna 1932 v Suchdole nad Lužnicí – Klikově. Po maturitě na reálném gymnáziu v Třeboni vystudoval v roce 1956 obor vodní hospodářství a později postgraduál dopravní stavby na ČVUT v Praze. Na umístěnku nastoupil do severočeských uhelných dolů v Mostě, kde pracoval na stavbách různého charakteru. Od roku 1969 vedl odbor technického rozvoje u podniku Silnice České Budějovice. V roce 1985 přeš
 • Jubileum: JUDr. Miroslav Hegenbart

  Dne 12. března se dožívá devadesáti let JUDr. Miroslav Hegenbart. Svou profesní kariéru začínal na stavebním úřadě v Praze 7. V roce 1959 byl přijat na Státní výbor pro výstavbu a po jeho zrušení přešel sám s celou agendou „stavebního zákona“ na ministerstvo stavebnictví. Od roku 1963 působil v nově zřízené Státní komisi pro investiční výstavbu jako legislativní právník v odboru územního plánování a stavebního řádu a následně ve Státn