Zdeněk Šmerda oslavil pětadevadesát

Úctyhodného věku se prof. Ing. Dr. ­Zdeněk Šmerda, CSc., dožívá v plné síle. Mosty, betonové konstrukce, mechanika a užitá matematika jsou trvalým předmětem jeho zájmu.

Dlouhá léta působil na vysokých školách, od roku 1968 do revoluce v roce 1989 jako vědecký pracovník ve Výskumnom ústave inžinierskych stavieb v Bratislavě. V roce 1990 se vrátil na pozici profesora a vedoucího katedry na VUT v Brně. Je autorem vysokoškolských skript a řady publikací a odborných statí u nás i v zahraničí. Svých odborných a jazykových znalostí využívá ke konzultační činnosti.

Přejeme jubilantovi z celého srdce nadále pevné zdraví.