Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

Ve dnech 25.–26. října 2017 proběhne v historické rekonstruované staré radnici v Havlíčkově Brodě již třetí ročník konference o spolupráci památkářů, projektantů a investorů, jež se koná pod záštitou Ministerstva kultury a ve spolupráci s ČKAIT a dalšími partnery. Diskutovat se bude o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru, navrhování mobiliářů, vhodnosti materiálů používaných při opravách historických budov, dále pak o vizuálním a reklamním smogu, uplatnění zeleně a krajinném rázu, industriálních památkách a dalších tématech...

Pro autorizované osoby je účast (po registraci) bez poplatku.

Podrobnější informace včetně přihlášky lze nalézt na stránkách http://www.konferencehb.cz/.