Malá V4 v hotelu Bachledówka

Tradiční, v pořadí ji osmnácté setkání zástupců inženýrských organizací z regionů Krakov, Košice, Trnava, Miskolc, Ostrava a Karlovy Vary se uskutečnilo od 24. do 27. srpna v polské části Vysokých Tater v hotelu Bachledówka.

Jednání prvního dne bylo obohaceno malou oslavou 70. narozenin jednoho ze zakladatelů tradice tzv. malé V4 Dr. inż. ­Zygmunta Rawického, kterému předal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček pamětní stříbrnou medaili 25. výročí ČKAIT, udělenou mu Představenstvem ČKAIT jako ocenění jeho zásluh o spolupráci Polského svazu stavebních inženýrů (PZITB) a Polské komory stavebních inženýrů (PIIB) s ČKAIT.

Přístup k profesi se uvolňuje

Tradiční částí jednání byla informace o současném dění v regionálních i ústředních orgánech inženýrských organizací jednotlivých zemí V4. Znepokojivé zprávy přicházejí jak z Polska, tak z Maďarska, kde se velice uvolňuje přístup k projektování i řízení staveb.

Hlavním odborným tématem setkání byly informace o stavu a péči o regionální sakrální architekturu jednotlivých oblastí. Na dané téma vystoupili referující ze všech čtyř zemí. Určitě zajímavou a dobře připravenou informaci o vzorové rekonstrukci kláštera premonstrátů v Teplé připravila za českou stranu Ing. Jarmila Korbelářová. Ing. Petr Dospiva, Ph.D., informoval o slezských sakrálních památkách. O památkách Trnavského kraje referoval Ing. Ján Kyseľ. O velice pestrých památkách z pohledu jednotlivých vyznání Miskolce mluvil Ing. Holló Csaba.

Exkurze po polských památkách

Památky polských Tater představil Dr. inż. Zygmunt Rawicki. Součástí setkání byla i návštěva unikátních sakrálních památek polské části Vysokých Tater – Sanktuária Matky Boží Fatimské (v obci Krzeptówki) a jízda papežskou cestou do sanktuária v obci Ludźmierz. Měli jsme však příležitost navštívit i světské stavby – školní areál s kluzištěm v obci Czarny Dunajec, který získal jednoznačně po zásluze první cenu v soutěži Stavba roku (budova základní školy i gymnázia, kde nechybí ve vybavení ani zimní stadion, v létě sloužící pro míčové sporty). Navštívili jsme i dřevěné budovy regionální architektury v Chocholowě a nové stavby chocholowských termálních lázní.

Na závěr je třeba poděkovat pořadatelům a postesknout si, že bude velice obtížné pokusit se polským kolegům alespoň přiblížit úrovní 19. setkání Malé V4 v příštím roce, které hodláme připravit jako čeští pořadatelé v Chebu. Hlavním tématem našeho setkání bude téma Lázně dříve a nyní.

Zimní stadion základní školy v obci Czarny Dunajec je v létě využíván pro míčové sporty