Z dopisů čtenářů

Setkání čestných členů ČKAIT ve vzducholodi Gulliver

S velkou pozorností jsem si přečetl a prohlédl Z+i 3/2017, a to zejména stranu 22 a 23 (článek o setkání čestných členů ČKAIT v Centru současného umění DOX, pozn. red.), a obnovil dřívější zaslanou fotodokumentaci od mediální manažerky Mgr. Soni Rafajové. Jsem přesvědčen o tom, že si mohu dovolit jménem všech čestných členů a většinou seniorských vysloužilců, kteří stále prokazují svou aktivitu a zájem o život ve své odbornosti, malé zamyšlení.

Především velké poděkování patří organizátorům setkání, které mění věkovou „sešlost účastníků“ v nový povzbuzující zájem, dodává sílu v osobní náplni a k životní pouti. Pomáhá rovněž vytvářet a rozšiřovat úlohu ČKAIT ve společnosti. Mít zázemí nejen rodinné, ale i odborné je zárukou pro spokojený život v současném společenském dění ukvapeného životního stylu, který je vyžadován. Oceňuji originální výběr míst pro setkání, která pro jednotlivce v našem okruhu jsou vlastně nedostižná.

Přál bych si, aby setkání čestných členů ČKAIT bylo i nadále tou hřejivou a posilující silou ve prospěch cílů ČKAIT a časopis Z+i s úvodním slovem předsedy byl i nadále zajímavým čtivem.