Žaloba Evropské komise na německý honorářový řád inženýrů a architektů

Evropská komise (EK) podala v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti s německým honorářovým řádem pro architekty a inženýry (HOAI) žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) kvůli lpění na minimálních a maximálních sazbách HOAI. Oznámila to už v listopadu 2016.

Evropská komise (EK) podala v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti s německým honorářovým řádem pro architekty a inženýry (HOAI) žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) kvůli lpění na minimálních a maximálních sazbách HOAI. Oznámila to už v listopadu 2016.

Tomuto kroku předcházela obsáhlá korespondence a dlouhodobější dialog mezi komisí a německou spolkovou vládou, podporovanou komorami a svazy dotčených ­projektových profesí. Bohužel bez úspěchu – nepodařilo se vymluvit komisi její pohled na věc a komise nyní pokračuje v započatém řízení.

Lze zajistit kvalitu projektování pojištěním?

Žalobní spis EK přitom neobsahuje žádné nové aspekty, které by stály za zmínku. Z pohledu Spolkové inženýrské komory (BIngK) se spíše jedná o pokus kriticky zvážit argumenty, které Německo již v probíhajícím řízení předneslo. Komise přitom i nadále uvádí více než pochybné zásady a tvrzení. Jako příklad lze jmenovat negaci dřívějších rozhodnutí SDEU, výrok, že kvalitu v projektování lze zajistit např. také povinným pojištěním odpovědnosti při výkonu povolání, nebo opakovaně používané podnikové ukazatele. Ty mají být podle EK způsobilé k měření produktivity i v malých a středních projektových kancelářích. Přesto však řízení nebude vůbec jednoduché.

Závazné sazby pro projektování má jen Německo

SDEU má sklon používat pro větší členské státy přísnější měřítka – Němec­ko je navíc jedinou zemí v EU, která má závazné sazby pro projektování staveb. V jádru nakonec půjde o snahu přesvědčit soudce pomocí fundovaného empirického materiálu o tom, že HOAI neslouží pouze k zajištění příjmů určité profesní skupiny, ale že skutečně přispívá k cílům, které uvádějí projektanti a spolková vláda. Resortní Spolkové ministerstvo hospodářství a Spolkové ministerstvo stavebnictví se v této souvislosti pochvalně vyjádřily o posudcích, které předložily Spolková inženýrská komora, Spolková komora architektů (BAK) a Výbor pro honorářový řád (AHO). Tyto posudky uvádějí pádné a srozumitelné argumenty pro zachování minimálních a maximálních sazeb.

K žalobě se strany vyjádří do září, rozsudek bude za rok

Budova Soudního dvora EU v Lucemburku (foto: CC0 Tercer, Wikipedia.org)

Lhůta pro písemné vyjádření k žalobě je začátek září. Následně bude mít každý z účastníků ještě jednou možnost reagovat na argumenty druhé strany. Budou také aktuálně stanoveny organizační rámcové podmínky pro samotné řízení. K těm patří například určení toho, která komora bude pro řízení příslušná, a zda SDEU bude angažovat generálního advokáta; s tím však lze snad z důvodu závažnosti a zásadního významu této kauzy počítat.

BIngK, BAK a AHO budou další postup bezprostředně sledovat a doprovázet. Kolik času si řízení vyžádá přitom nelze odhadnout; rozsudek však nelze očekávat před koncem roku 2018.

HOAI – základní pilíř osvědčeného systému

Požadavek Evropské komise na zřeknutí se závazných cen především se zřetelem k minimálním sazbám z pohledu Spolkové inženýrské komory otřásá základním pilířem osvědčeného systému svobodných povolání. Zrušení cenového rámce, který předepisuje HOAI, by masivně ohrozilo kvalitu při projektování a výstavbě. To by mělo především důsledky pro spotřebitele, neboť za nízkou cenu nelze trvale dodávat dostatečnou kvalitu. Nakonec by o tom, co, resp. jak se bude projektovat a stavět, rozhodovala už pouze cena – kvalita by byla druhořadá. Na internetových stránkách hoai.news, zřízených na podporu HOAI, vyzývá proto BIngK všechny projektanty, aby se zasadili o zachování HOAI. Z těchto agitačních stránek lze například stáhnout různé upoutávky a využít je při vlastní webové prezentaci, nebo je rozšiřovat prostřednictvím sociálních sítí.

překlad: Ing. Jana Zachová