Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Zateplení budovy bylo hlavní příčinou ničivého požáru bytového domu v Londýně. Podrobnější informace si můžete přečíst v ESB 3/2017 na www.magazin-esb.cz (foto: Natalie Oxford, Creative Commons, CC BY 4.0 International, via Wikimedia Commons)
Zateplení budovy bylo hlavní příčinou ničivého požáru bytového domu v Londýně. Podrobnější informace si můžete přečíst v ESB 3/2017 na www.magazin-esb.cz (foto: Natalie Oxford, Creative Commons, CC BY 4.0 International, via Wikimedia Commons)

Konference se koná 21.–22. listopadu 2017 v Hradci Králové. S ohledem na nedávné události v Londýně se bude věnovat i požární bezpečnosti dodatečně zateplovaných objektů v ČR.

Zateplení budovy bylo hlavní příčinou ničivého požáru bytového domu v Londýně. Podrobnější informace si můžete přečíst v ESB 3/2017 na www.magazin-esb.cz (foto: Natalie Oxford, Creative Commons, CC BY 4.0 International, via Wikimedia Commons)

Již potřinácté se v Hradci Králové uskuteční ve dnech 21.–22. listopadu celostátní odborná konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov. Účelem letošního ročníku konference bude seznámení technické veřejnosti s legislativními podmínkami úspěšné realizace regenerace bytového fondu a veřejných budov spolu s prezentací nových vhodných materiálů a systémů zajišťujících snížení jejich energetické náročnosti a zdravého vnitřního prostředí.

Pozornost bude věnována, s ohledem na nedávné události v Londýně, i zajištění požární bezpečnosti dodatečně zateplovaných objektů v České republice. Konference je připravována ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Státním fondem rozvoje bydlení, Státním fondem životního prostředí, Cechem pro zateplování budov, Svazem zkušeben pro výstavbu a dalšími významnými institucemi.

Více informací na stránkách: http://www.regeneracebytovehofondu.cz/