Kdo získá Cenu Inženýrské komory za rok 2017?

Víceúčelová O2 arena byla dokončena v Praze v dubnu 2004
Víceúčelová O2 arena byla dokončena v Praze v dubnu 2004

Uzávěrka pro podání přihlášek končí již 31. října 2017. Přihlásit lze návrhy projektově nebo realizačně dokončenými v letech 2015–2017.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory! Uzávěrka pro podání přihlášek končí již 31. října 2017. Přihlásit lze inženýrské návrhy projektově nebo realizačně dokončenými v letech 2015–2017. Cena Inženýrské komory (dále jen CIK) je vyhlašována od roku 2004 a do roku 2016 bylo podáno 198 přihlášek. Z nich bylo vybráno a vyhlášeno padesát cen. V roce 2015 byla poprvé udělena Cena ČKAIT veřejnosti. CIK je významným odborným oceněním Komory. V roce 2017 vítězové CIK obdrželi částku 40 000 Kč za každý inženýrský návrh (podaný za rok 2014 až 2016). Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.

Filmy o Ceně Inženýrské komory

Možná to budete právě vy, kdo zvítězí a s nímž natočíme další film! Představenstvo ČKAIT zajistilo natáčení filmů o CIK. Věří, že tak podnítí autorizované inženýry a techniky, aby přihlašovali své inženýrské návrhy. Délka stopáže jednotlivých filmů je pět minut. Filmy pro ČKAIT vyrábí Regionální televize CZ s.r.o. (http://www.regionalnitelevize.cz/). Již natočené filmy o oceněných stavbách si můžete prohlédnout zde:

O2 arena

https://www.youtube.com/watch?v=WvDa8wqf_p0

Odlehčovací komora Bubeneč

https://www.youtube.com/watch?v=HhFlyXbte9Q

Znojmo

https://www.youtube.com/watch?v=eck_4mib-yY

Další informace o soutěži získáte na webových stránkách http://www.ckait.cz/cena-komory.

O2 arena
Pilotní film byl vyhotoven v roce 2015. Film je k vidění zde https://www.youtube.com/watch?v=WvDa8wqf_p0
Cenu Inženýrské komory obdržel Ing. Vladimír Janata, CSc., z firmy EXCON, a.s. Víceúčelová O2 arena byla dokončena pro MS v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí se v ní konají kulturní a společenské akce. Střecha má tvar kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9 m. Jedná se o koncepci prostorového vzpínadla s 36 radiálními trubkovými příhradovými vazníky s předpjatými táhly, které se sbíhají na centrálním válcovém tubusu o průměru 18 m a výšce 12,3 m. Konstrukci doplňují svislá ztužidla v centrických kruzích. Ta zajišťují stabilitu spodního pasu a spolupůsobí s vazníky klenbovým účinkem. Střecha je uložena na betonové konstrukci dilatované na šest částí na 32 kyvných a čtyřech vetknutých sloupech. Prostor mezi vazníky a táhly je využit pro kruhové mosty a pohyblivé lávky divadelní technologie. O2 arena patří k nejmodernějším stánkům v Evropě s kapacitou až 20 000 míst.

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze – Bubenči
Film byl vyhotoven v roce 2016. Film je k vidění zde https://www.youtube.com/watch?v=HhFlyXbte9Q
Zvláštní ocenění za ekologii bylo uděleno Ing. Michalu ­Sedláčkovi, Ph.D., a Ing. Pavlu Fatkovi z firmy KO-KA s.r.o.
Realizovaná odlehčovací komora OK 1C v Maďarské ulici v ­Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C. Původní odlehčovací komora OK 1C Maďarská, typ „žabí tlama“, nevyhovovala z hlediska technického a kapacity a nesplňovala ani požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod. Oproti stávající OK typu „žabí tlama“ je nová odlehčovací komora navrhována jako průtočná obdélníková komora s retencí, přímou přelivnou hranou a regulací odtoku. Umístění navrhované komory je na místě komory stávající.

Znojemský viadukt
Film byl natočen v roce 2017. Film je k vidění zde https://www.youtube.com/watch?v=eck_4mib-yY
Cenu Inženýrské komory získali Ing. David Rose, Ing. Karel Pukl a Ing. Pavel Lhotský z firmy SUDOP Brno, spol. s r.o.
V roce 2009 končila životnost mostního provizoria, které od léta 1992 dočasně nahradilo historický viadukt. Zároveň díky délce 240 m a nedostatečnému průjezdnému průřezu nebylo z technického pohledu možné efektivně upravit toto mostní provizorium pro elektrizaci dráhy. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k návrhu nové nosné konstrukce. Výměna nosné konstrukce probíhala 50 m nad hladinou Dyje, kdy bylo vysloužilé mostní provizorium vysouváno směrem na Šatov a od Znojma probíhal zásun nové nosné konstrukce viaduktu. Na pilířích bylo nutno vyřešit během zásunu nové konstrukce výškovou změnu uložení na pilířích přibližně 5 m, a to vždy v okamžiku mezi tím, kdy stará konstrukce pilíř opustila a nová konstrukce na něj dosedla.

Obnova kláštera premonstrátů Teplá
Film se v současné době připravuje.
Cena Inženýrské komory byla udělena Ing. Aleši Markovi, Ing. arch.  Petru Okleštěkovi a Ing. Ivanu Hodkovi z firmy AED project, a.s.
V roce 1990 byl zdevastovaný klášterní areál navrácen řádu premonstrátů. Opatem byl zvolen Heřman Josef Tyl. Řeholníci hned započali s nutnými opravami kláštera. V letech 2009–2015 přistoupila kanonie premonstrátů Teplá k rozsáhlé rekonstrukci celého areálu premonstrátského kláštera s celkovými náklady ve výši 500 mil. Kč za přispění z rozpočtu Evropské unie ve výši 425 mil. Kč. Stavební práce byly zahájeny 1. dubna 2009. Ohrazený klášterní areál nepravidelného, takřka kruhového půdorysu je chráněn na východní a severní straně řekou Teplou. V západní části areálu je situována raně barokní brána z 2. poloviny 17. století s hranolovou věží a připojeným křídlem hospodářských budov.