Josef Chybík ukončil činnost v Autorizační radě ČKAIT

Profesor Josef Chybík je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně. Po téměř dvaceti letech v projektování působí od roku 1994 jako akademický pracovník na Fakultě architektury VUT v Brně, na které byl v letech 2000–2006 a 2010–2014 děkanem.

Od roku 1994 je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. V roce 2007 byl jmenován členem zkušební komise pro tento obor. V roce 2009 byl jmenován členem Autorizační rady ČKAIT a v roce 2014 se stal jejím místopředsedou. V letošním roce po skončení funkčního období již činnost neobnovil.

V AR ČKAIT byl garantem oboru pozemní stavby a po dobu tří let také oboru městské inženýrství. Kromě běžné agendy se zaměřil na postavení vysokých škol v autorizačním procesu. Zpracoval stanoviska k akreditačním materiálům podaným stavebními fakultami. Je autorem specifikace studijních programů a oborů stavebních fakult, které splňují podmínky pro autorizaci v oboru pozemní stavby bez nutnosti konat rozdílovou zkoušku. Pro obor pozemní stavby vytvořil tematické okruhy a otázky k rozdílové zkoušce. Je autorem jednacího řádu pro autorizační zkoušky ČKAIT, který je uchazečům o autorizaci přístupný na webových stránkách Komory. Po projednání s předsedou oblasti Brno prof. Ing. Aloisem Maternou, CSc., MBA, a spolu s předsedou AR Ing. Miroslavem Najdekrem, CSc., inicioval v Brně zřízení druhé zkušební komise pro obor pozemní stavby.

Děkujeme prof. Josefu Chybíkovi za vykonanou práci, přejeme mu stálé zdraví a úspěchy v odborné, pedagogické a vědecké práci.