Petr Kuneš slaví osmdesátiny

Ing. Petr Kuneš, CSc., se původně vyučil zedníkem. V roce 1958 nebyl přijat na vysokou školu a získal umístěnku do vývojového oddělení karlovarských Pozemních staveb. První opakovaná přihláška ke studiu na stavební fakultě opět z kádrových důvodů neprošla, ale již příští rok zahájil studium při zaměstnání na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Hlavním úkolem Pozemních staveb byla výstavba panelových sídlišť. Tomu odpovídalo i zaměření vývojového oddělení. Specifikem karlovarské varianty konstrukčního systému T06 B bylo ve své době využívání keramzitu pro obvodový plášť. Keramzit jako stavební materiál se stal Petrovým osudem. Pokračoval ve studiu vědeckou aspiranturou a tématem jeho vědecké práce byly obvodové pláště z keramzitového betonu. Jediným výrobcem keramzitu v republice byly právě PS Karlovy Vary.

Následkem politických změn došlo v roce 1991 k rozdělení PS do jednotlivých samostatných státních podniků a po čase i k jejich privatizaci. Panelárny v Karlových Varech a ve Vintířově, jejíž součástí byla i výrobna keramzitu, se staly dvěma samostatnými podniky. Podnik ve Vintířově získala přímým prodejem do stoprocentního vlastnictví firma Lias-Franken Leichtbaustoffe GmbH & Co. KG a založila samostatný podnik Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Nový majitel firmy vybral dva české jednatele, a sice technického ředitele Ing. Petra Kuneše a obchodního ředitele Ing. Rudolfa Borýska. Z technicky zaostalé výrobny se po několika letech stal jeden z nejmodernějších komplexů celého koncernu Lias a značka Liapor se stala představitelem lehčeného keramického kameniva do betonu nejen v České republice.

Po odchodu do důchodu pracoval Petr Kuneš několik let jako samostatný podnikatel na rozšíření technologie výroby keramzitu v Evropě, zejména v postsovětských republikách. V současné době je místopředsedou OP ČSSI v Karlových Varech a pracuje i jako předseda poroty Soutěže středních průmyslových škol stavebních českého severozápadu. Je i aktivním členem oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Při slavnostním večeru ke Dnům stavitelství a architektury Karlovarského kraje získal za svou celoživotní činnost pro stavebnictví Karlovarského kraje čestný titul Osobnost stavitelství Karlovarského kraje roku 2015.

Milý Petře, přeji ti a doufám, že nejen za sebe, hlavně hodně zdraví a věřím, že se v obou inženýrských organizacích budeme ještě dlouho setkávat při úspěšné činnosti ve prospěch našich členů i ve prospěch stavebnictví.