Profesní informační systém ČKAIT

PROFESIS

Novinky

  • Standardy služeb architektů a inženýrů (A 4.1)
  • Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22)
  • Časopis Stavební obzor č. 4/2016, 1 a 2/2017
  • Časopis Z+i ročník 2017
  • Časopis Stavebnictví ročník 2016

Významnou novinkou v systému PROFESIS je položka menu Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky s linky na webové stránky Komory, ministerstev (MMR, MD...), ŘSD, SFDI atd., jež obsahují uvedené informace. Stránka bude průběžně doplňována. Návrhy k doplnění vítáme.

Nově byly přejmenovány dvě položky menu, a to DOS M a slovníky na Slovníky a Časopisy ČKAIT na Časopisy. V první jmenované položce jsou zařazeny výkladové a překladové slovníky. Ve druhé položce jsou nově zařazeny časopisy ČKAIT, časopis Stavební obzor a anotace článků ze zahraničních časopisů.

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Novela stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je zapracována v konsolidovaném (úplném) znění. Do 31. prosince 2017 lze konsolidované znění SZ zobrazit takto: zobrazit zákon č. 183/2006 Sb. v Právních předpisech, v plovoucím menu v horní části dokumentu vybrat „Změnit datum“, do jednotlivých polí zadat 1. ledna 2018 a zvolit „Zobrazit“. Zobrazí se dokument s účinností k 1. lednu 2018.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. Uživatelské jméno je členské číslo (všech 7 znaků), heslo je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, nebo o ně můžete požádat na e-mailu jjendruscak@ckait.cz. Heslo bude zasláno na e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT.