Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Již 12. ročník konference se koná 17.–18. října 2017 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Letošní ročník se bude věnovat tématu oken, vnějších a vnitřních dveří, uzávěrů apod., jejichž výběr a realizace má zásadní dopad na základní technické vlastnosti stavby, na památkovou ochranu budov nebo městských zón. Použití nevhodných výrobků do realizovaných staveb je často překážkou v jejich řádném používání.

Přednáškové bloky:

  • Novinky v oblasti legislativy a norem, tipy pro výběr oken
  • Dřevěná okna, specifické požadavky
  • Okna pro energeticky úsporné stavby a stavby šetrné k životnímu prostředí
  • Návrh otv
  • orových výplní podle platných norem a předpisů a požadavků stavebníků
  • Vady a poruchy staveb způsobené špatným návrhem/montáží výplní otvorů a jejich užíváním
  • Údržba a servis výplní otvorů
  • Digitalizace ve stavebnictví
  • Stínicí technika
  • Povrchové úpravy výplní otvorů, požadavky na povrchové úpravy a jejich ověřování

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body)

Odborný garant konference:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Výzkumný ústav pozemních staveb – ­Certifikační společnost, s.r.o.

Přípravný výbor:

Ing. Alexander Šafařík – Pštrosz – TZÚS Praha, s.p.

Ing. Lubomír Keim, CSc. – VÚPS – Certifikační společnost, s.r.o.

Ing. Štěpánka Lubinová – Sdružení výrobců stínící techniky a jejích částí

Ing. Šárka Janoušková – IC ČKAIT s.r.o.

Ing. Jiří Stránský – Akreditovaná laboratoř IKATES

Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ing. Jan Klečka – Metrostav a.s.

Ladislav Platil – VÚPS – Certifikační společnost, s r.o.