Dřevostavby podle odborné školy ve Volyni

Pro příští rok má VOŠ a SPŠ ve Volyni v plánu vybavit z evropských prostředků školní laboratoře a vrátit interiérům původní podobu z třicátých let minulého století
Pro příští rok má VOŠ a SPŠ ve Volyni v plánu vybavit z evropských prostředků školní laboratoře a vrátit interiérům původní podobu z třicátých let minulého století

V letošním roce se oblast ČKAIT České Budějovice stala poprvé spoluorganizátorem 21. mezinárodní konference Dřevostavby ve Volyni.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT v Českých Budějovicích pořádala 12. a 13. dubna 2017 již 21. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Mezinárodní význam a prestiž setkávání odborníků na dřevostavby byl umocněn osobní účastí RNDr. Andreje Jankecha, Ph.D., prorektora Technické univerzity ve Zvolenu, několika děkanů a proděkanů stavebních, lesnických a dřevařských fakult z celé České republiky včetně Mag. Christiana Millera, obchodního rady Rakouského velvyslanectví v České republice a Ing. Eduarda Muřického, náměstka ministra průmyslu a obchodu.

Doprovodné workshopy

  • Gulliver – vzducholoď nad centrem DOX

Ve středu odpoledne ve spolupráci s Centrem současného umění DOX proběhl workshop na téma Gulliver, na němž byli hlavními přednášejícími prof. Ing. arch. ­Martin Rajniš, Leoš Válka a Ing. Zbyněk Šrůtek.

Tepelně-vlhkostní problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky

Druhý den jsme navázali na loňský ročník, kde společně naplňujeme smlouvu uzavřenou mezi VOŠ a SPŠ ve Volyni a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, a uspořádali workshop věnovaný tepelně-vlhkostním problémům konstrukcí. Velká návštěvnost této doprovodné akce byla garantována mimořádnou osobností na uvedenou problematiku, kterou bezesporu je prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze.

Přednášky

  • Rozhledna ve Svatém Mořici

Představena byla konstrukce 19 m vysoké rozhledny ve Svatém Mořici, která byla vyrobena ze dřeva a slavnostně otevřena u příležitosti zahájení 44. mistrovství světa v alpském lyžování letos v únoru. Mimořádně zajímavá konstrukce v podobě lyžaře byla ideovým návrhem Dipl.-Ing. Hermanna Blumera, v minulosti několikrát přednášejícího na naší konferenci, a statický výpočet prováděl jeho syn Dipl.-Ing. Samuel Blumer, který pro změnu přednášel na letošním ročníku. Navíc realizaci prováděla česká firma AGROP NOVA a.s., což jenom dokládá nesmírnou šikovnost a dovednost českých techniků a pracovníků. Uvedené skutečnosti jednoznačně potvrdil velmi poutavou přednáškou Ing. Jiří Oslizlo z této úspěšné a ve světě známé firmy.

Specifika energetické náročnosti dřevostaveb na příkladech z praxe

Přednáška Ing. Zdeňka Krejčího věnovaná energetické náročnosti dřevostaveb velmi vhodně doplnila teoretické přednášky na podobné téma, které zazněly v podání představitelů vysokých škol i řady zahraničních účastníků.

Požár dřevěného montovaného domu vybaveného systémem teplovzdušného vytápění

Přednáška zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nprap. Josefa Smolíka velmi objektivně a poutavou formou vysvětlila tematiku, která na naší konferenci zazněla poprvé.

Ohlasy konference

I v letošním ročníku se na semináři objevily nové tváře ze zahraničí a srovnávají naši konferenci s největší akcí zabývající se problematikou dřevostaveb na starém kontinentu – Forum Holzbau v Garmisch­Partenkirchenu, což je pro nás velmi vysoké ocenění, kterého si nesmírně vážíme.

Zájem o obory zpracování dřeva a dřevostavby roste

Hodnocení z pohledu vydařené konference je příznivé, ale pro školu je důležitější úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, absolutoria, následně bakalářských zkoušek a zejména dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Stačí se podívat na školní webové stránky, kde zveřejňujeme nabídky zaměstnání, a je zřejmé, že nabídka převyšuje počty studentů. Pro příští rok máme v plánu vybavit z evropských prostředků školní laboratoře, abychom byli schopni ještě více vyjít vstříc našim smluvním partnerům, a potom se vrhneme na úpravy interiérů, abychom jim vrátili původní podobu z třicátých let minulého století.

Pro odborné školy vzniká s rozvojem nových technologií obrovská příležitost, jak absolventům zajistit slušnou životní úroveň a zajímavé zaměstnání. Současně mě mrzí, že ve sdělovacích prostředcích je dopřáváno prostoru pouze lidem, kteří neustále zdůrazňují, že máme malý počet lidí se všeobecným středoškolským vzděláním. Při vytváření těchto soudů účelově používají argument, že nikdo neví, jak bude vypadat trh práce za třicet let a potom se nejlépe uplatní lidé se všeobecným vzděláním. Osobně uvedenou myšlenku považuji za nesmysl, neboť z politologa, psychologa či filozofa se technik v žádném případě neudělá, kdežto obráceně je to možné poměrně snadno a mám pro své tvrzení dostatek konkrétních příkladů. Stát si platí školství jako službu a nemohu pochopit, proč se za „své“ peníze vzdává práva rozhodovat, jakým směrem se školství bude ubírat. V době první republiky, kdy byla postavena naše krásná funkcionalistická školní budova, patřilo Československo k nejvyspělejším zemím na světě a jednou z příčin úspěchu bylo i školství, které korespondovalo s požadavky trhu práce a nehledalo své vzory v jiných kulturně a sociálně odlišných zemích.