Spolupráce s hornorakouskými kolegy

Zástupci oblasti ČKAIT České Budějovice a hornorakouské komory ZT
Zástupci oblasti ČKAIT České Budějovice a hornorakouské komory ZT

Příští rok tomu bude dvacet let, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oblastí ČKAIT České Budějovice a hornorakouskou komorou ARCH+ING (nyní ZT-Kammer der Ziviltechnikerinnen/Architektinnen und Ingenieurinnen Oberösterreich und Salzburg).

Od roku 1998 proběhly desítky společných jednání. Předmětem je již tradičně výměna informací o činnosti obou komor. Letošní schůzka se konala 16. května 2017 v Českých Budějovicích a rozdělili jsme ji na dvě části. V dopolední části jsme jednali v naší kanceláři a diskutovalo se o řadě ­témat. Zástupci ČKAIT informovali mimo jiné o výsledcích voleb do Představenstva ČKAIT pro obdobní 2017–2020, o změně autorizačního a stavebního zákona. Bylo připomenuto výročí 25 let ČKAIT i 20 let spolupráce ČKAIT s ARCH+Ing. Byla představena pro region významná stavba dálnice D3 (prezentace SFDI), členové ARCH+ING obdrželi pozvání na odbornou exkurzi na úsek Ševětín – Borek. Byla dojednána putovní výstava 9. ročníku PRESTA 2014–2016 v sídle ARCH+ING v Linci, která se uskutečnila v termínu 3.–9. července 2017. Zahraniční kolegové obdrželi publikace Inženýrská komora 2017, Stavebnictví (ročník 2016), almanach 150 let založení SIA.

Zástupci hornorakouské komory ZT informovali o připravované změně zákona o výkonu povolání. Rakouská komora má být nositelem udělování autorizací. Byla prezentována práce komise ECEC (Evropské rady inženýrských komor) k projektu obecných zásad vzdělávání inženýrů pro uznání profese inženýr-autorizovaný inženýr. Diskutovalo se o zadávacím řádu veřejných zakázek na projektové práce (duševní práce) ve vztahu k nejnižší nabídkové ceně, což má za důsledek ohrožení kvality a nevýhody pro malé zakázky jednotlivě pracujících členů.

Odpolední jednání proběhlo na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a bylo věnováno spolupráci oblasti s touto vysokou školou. Po vzájemném představení rektor Ing. Marek Vochozka informoval o desetiletém fungování školy (předání almanachu), o počtech studentů a studijních oborech, rozvoji školy a snaze o přechod na školu univerzitního typu. Vyzdvihl i spolupráci s oblastí ČKAIT České Budějovice. Prošli jsme společně nově postavenou budovu laboratoří a byli informováni o zaměření školy na praktickou výuku (ve spojení se stavebními firmami) a na vlastní poznávání vlastností stavebních materiálů a hmot a vědecký výzkum (jako příklad byl uveden výzkum úniku tepla z mezistřešních prostor).