Dvacet pět let od ustavení Oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě

Slavnostní odhalení pamětní desky na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Slavnostní odhalení pamětní desky na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích

Oblastní kancelář ČKAIT v Ostravě funguje již pětadvacet let. V současné době eviduje 2712 autorizovaných osob ve všech autorizačních oborech.

Na počátku založení Oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě byli členové ostravské oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů. Dlouholetý člen ČSSI Ing. Jan Merenda byl v prosinci roku 1992 pověřen řízením nově vzniklé oblastní kanceláře. Byl také jedním z třiatřicetičlenného ustavujícího výboru Komory spolu s Ing. Jindřichem Paterem a Ing. Ladislavem Vižďou.

První valná hromada

První valná hromada oblasti proběhla 24. listopadu 1993 za účasti 84 členů z celkového počtu 124 členů evidovaných k 1. lednu 1993. Přítomní na ní zvolili členy výboru – Ing. M. Ustrnula, Ing. Vlastimila Šmiřáka, Ing. Jaroslava Průšu, Ing. Petra Kotlána, Ing. Antonína Jakubíka, Ing. Teodora Glumbíka a Ing. Svatopluka Bijoka. Přednostou kanceláře se stal Ing. Jan Merenda, jenž v této funkci působil do roku 2002. Jeho zástupcem byl Ing. Petr Kotlán, administrativu vedla Helga Krčmářová, Ludmila Hudcová a od roku 1999 Jaroslava Jarcovjáková, která je v současné době tajemnicí kanceláře.

Na valné hromadě v roce 2003 byl zvolen novým předsedou oblasti Ing. Svatopluk Bijok, který tuto funkci zastává dodnes. V současném výboru, zvoleném v roce 2015, dále pracují Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (zástupce předsedy oblasti), Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vít Hudeček, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Od roku 2007, kdy bylo založeno INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., naše řady rozšířila Drahomíra Jarolimová.

Členové oblasti

Z 2712 autorizovaných osob v ostravské oblasti zaujímá největší zastoupení obor pozemní stavby (1416 osob), dále technologická zařízení staveb (446 osob), technika prostředí staveb (295 osob) a dopravní stavby (263 osob).

Kancelář také eviduje mnohé čestné členy: prof. Ing. Jindřicha Cigánka, CSc., prof. Ing. Vítězslava Kutu, CSc., Ing. Josefa Urbana, Karla Pastuzseka. Mezi čestné členy také patřili ti, kteří již nejsou mezi námi – Ing. Jan Merenda, Ing. Emil Bouša, Ing. arch. Radúz Rozhon a Ing. Josef Sláčal.

Spolupráce s ostatními institucemi

Kromě spolupráce s profesními organizacemi oblastní kancelář velmi úzce komunikuje s Moravskoslezským krajem, a to zejména na úrovni stavebních úřadů a odboru územního plánování. Výsledkem je nedávné podepsání memoranda o spolupráci, týkající se čtyř základních okruhů zájmů řešení problematiky v oblasti stavebnictví:

  • územní plánování, dopravní generel;
  • zadávání veřejných zakázek – problematika vytváření zadávacích podkladů a vyhodnocení nabídek, smluvní vztahy;
  • vzdělávání a vzájemná výměna zkušeností;
  • podpora a prezentace stavebnictví před veřejností, snaha o zvýšení zájmu mladé generace o technické obory, soutěže, publikace, osvěta.

Významná je také spolupráce v rámci regionu s představiteli měst a obcí, zejména lze uvést úspěšnou spolupráci s Třincem a jeho starostkou RNDr. Věrou Palkovskou. V rámci další spolupráce lze uvést také mnohé uzavřené dvoustranné dohody, např. s Hasičským záchranným sborem, Národním památkovým ústavem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a jiné.

Podpora technických oborů na školách

Neméně důležitou činností naší oblastní kanceláře je popularizace technických oborů formou spolupráce a udržování kontaktů se středními a vysokými školami našeho kraje. V rámci středních průmyslových škol stavebních v Ostravě, Opavě a Havířově funguje spolupráce na úrovni poskytování publikací ČKAIT, účastí při dnech otevřených dveří či ve formě přednáškové činnosti. Vysokoškolští studenti a pedagogové mají možnost bezplatně navštívit námi organizované odborné semináře a konference. V rámci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se nejedná pouze o spolupráci s Fakultou stavební, ale také s Fakultou strojní a Fakultou bezpečnostního inženýrství, kde jsme se zároveň stali externími členy vědeckých rad.

Stavby Moravskoslezského kraje

Již jedenáct let se podílíme na pořádání soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. V posledních letech se našim oceněným stavbám daří také v rámci celorepublikové soutěže Stavba roku. V minulém roce hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce v rámci krajské soutěže získala stavba městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích, jehož základní kámen byl položen v roce 1937. Stadion se dočkal titulu Stavba roku 2016 spolu s dalšími pěti stavbami a zároveň získal Cenu veřejnosti s celkovým počtem 24 676 hlasů. Na základě tohoto ocenění proběhlo 27. ­června 2017 slavnostní odhalení pamětní desky a vzhledem k tomu, že akce byla směřována k Zlaté tretře, slavnostní odhalení mimo jiné provedli nejlepší vytrvalec posledních let Mo Farah a keňský atlet David Rudisha. Pod slavnostní deskou, která připomíná tuto událost, je uložena schránka. Obsahuje fotografie, loňské listopadové číslo měsíčníku Ostravská radnice s článkem o vítězství městského stadionu v Ostravě a flash disk s klipem o jeho výstavbě. Schránka by měla být otevřena za padesát let v případě oslav 800. výročí Ostravy.

O titul Stavba roku 2017 soutěží čtyři stavby v regionu

V letošním ročníku Stavby roku prezentují Moravskoslezský kraj čtyři stavby, které postoupily do druhého kola. Tři z nich jsou nominovány do užšího výběru patnácti staveb a budou soupeřit o titul Stavba roku.

  • Kampus Palace v Ostravě – projekt přeměny zdevastované hotelové budovy v centru Ostravy na moderní studentskou rezidenci s 210 lůžky.
  • Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice, které jsou součástí silnice I/11.
  • Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově – administrativní budova, jež zachycuje veškeré dešťové vody a využívá je pro další potřeby, pro výrobu elektrické energie jsou na střeše použity FVT panely.
  • Atletická hala Vítkovice v Ostravě, která je nejmodernější atletickou halou v České republice. Vyhovuje parametrům Mezinárodní atletické federace IAAF, umožňuje celoroční přípravu a splňuje podmínky pro konání atletických závodů a mezinárodních mítinků v zimní halové sezoně.

Shořel vzácný kostel s dlouhou historií

Nejen radostné zprávy přináší život. V Třinci – Gutech shořel nejstarší dochovaný dřevěný kostel na Těšínsku. Šlo o kostel Božího těla, cennou historickou památku s mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století, jenž prošel v letech 2012–2014 rekonstrukcí za několik milionů korun. K obnově kostela byl přizván odborník na památkové dřevěné stavby Antonín Závada, který zvolí metodu vědecké rekonstrukce. Při stavbě budou použity dobové postupy jako ruční tesání, kolíkové spoje a další původní technologie. Předpokládá se, že před příchodem zimy se vytěží stromy a v polovině příštího roku bude zpracována projektová dokumentace, aby se ve druhé polovině roku 2018 mohlo začít stavět. Podobný požár se v našem kraji udál v roce 2002. Tehdy shořel kostel svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který pocházel rovněž ze 16. století.

Podepsání memoranda o spolupráci – Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje, a Ing. Svatopluk Bijok, předseda výboru OK Ostrava