Stavba Moravskoslezského kraje 2016

Atletická hala Vítkovice v Ostravě získala Cenu GRAND PRIX i hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby. Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.; stavebník: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.; návrh: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.; zhotovitel: EKKL a.s.
Atletická hala Vítkovice v Ostravě získala Cenu GRAND PRIX i hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby. Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.; stavebník: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.; návrh: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.; zhotovitel: EKKL a.s.

V letošním roce se konal již 11. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje (MSK), v němž se utkalo 29 staveb. Nejvyšší ocenění si odnesla atletická hala v Ostravě. Více www.stavbamsk.cz

V letošním roce se konal již 11. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje (MSK), v němž se utkalo 29 staveb. Nejvyšší ocenění si odnesla atletická hala v Ostravě.

Cílem celé soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Vzhledem k tomu, že vypisovateli jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů, ČKAIT a Moravskoslezský kraj, klade si soutěž současně za cíl zviditelnit projektové, dodavatelské a investorské subjekty, jež mají sídlo v Moravskoslezském kraji a své záměry v kraji realizují. Organizační zajištění celé soutěže měla na starost stejně jako v předchozích letech společnost PULARY GROUP.

V 11. ročníku soutěže bojovalo o titul 29 přihlášených staveb ve čtyřech kategoriích:

 • stavby občanské vybavenosti (v podkategorii novostavby osm staveb a v podkategorii rekonstrukce devět staveb);
 • rodinné domy (tři stavby);
 • průmyslové stavby (pět staveb);
 • dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby (čtyři stavby).

Přihlášené stavby posuzovala porota složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže: Ing. Milan Balabán – předseda, Vladimír Milata, Ing. Jaroslav Habrnal, Ing. Martin Staniek, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. arch.  Petr Lukaštík, Ing. Petr Bura, Ing. Martin Vilč, Ing. Milan Novotný, Ing. arch. Igor Saktor a Ing. arch. Dušan Rosypal.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 15. června 2017 v industriálních prostorách v areálu Landek Park v Ostravě pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. V zaplněných prostorách Kompresorovny mohli přítomní sledovat udílení cen nejen ve čtyřech základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen, včetně Ceny děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Hlavní cena GRAND PRIX

 • Atletická hala Vítkovice v Ostravě

Realizace získala ocenění také v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby. „Atletická hala byla uvedena do provozu 4. ledna 2016. Je navržena prioritně pro lehkou atletiku, ale nabízí možnosti využití i pro mnoho jiných sportovních aktivit – badminton, futsal, judo atd. Hala vyhovuje normám Mezinárodní atletické federace IAAF, umožňuje celoroční přípravu a splňuje podmínky pro konání atletických závodů a mezinárodních mítinků v zimní halové sezoně,“ řekl na adresu vítězné stavby předseda poroty Ing. Milan Balabán. Návrh vítězné stavby vypracovala společnost ­CHVÁLEK ATELIÉR, s.r.o., zhotovitelem je EKKL, a.s., a investorem VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Cenu si na podiu převzali Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti CHVÁLEK ATELIÉR, s.r.o., Petr Klár, zástupce společnosti EKKL, a.s., a Ing. Jana Buryšová, finanční ředitelka akciové společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Cena v kategorii Průmyslové stavby

 • Firemní sídlo společnosti Lumius

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit. Toto je příklad vítěze kategorie Průmyslové stavby – administrativní budovy společnosti Lumius. „Stavba je rozehranou kompozicí hmot a materiálů, sladěných do dynamického celku. Vstupnímu foyer o výšce dvou podlaží v centrální části stavby dominuje vegetační stěna, skleněné schodiště a přirozené osvětlení okny v pilové střeše, které podtrhuje reprezentativní charakter prostoru. Stavba si zachovává díky jednotnému tvarosloví všech částí dojem kompaktního celku. Evidentní je cílená práce autorů se všemi detaily a materiály, která se neomezuje na stavbu samotnou, ale zahrnuje i venkovní plochy včetně parkoviště. Vhodné použití atypických řešení je důkazem schopnosti autorů zhodnotit důvěru a podporu ze strany investora,“ poznamenal k vítězné stavbě člen poroty Ing. arch. Petr Lukaštík.

Hlavní cena v kategorii Dopravní, vodohospodářské a inženýrské stavby a Cena hejtmana MSK

 • Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava a Ostrava

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., organizační složka; návrh: SHB, a.s., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.; investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Další ocenění:

Cena odborné poroty

 • Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže v Opavě

Zhotovitel: Unicont Opava, návrh: TECHNICO Opava s.r.o.; CASUA, spol. s r.o.; investor: Unicont Opava s.r.o.

Zvláštní cena poroty

 • Park zahrad – SZAS v Ostravě

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s.; projektant: Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc; investor: Moravskoslezský kraj

Cena laické veřejnosti

 • Rekonstrukce a modernizace sporto­vního areálu, městský stadion v Karviné – Ráji

Zhotovitel: RIDERA – EKKL; návrh: COPLAN Projekt s.r.o.; investor: statutární město Karviná. Tato stavba z kategorie Stavba občanské vybavenosti získala cenu na základě hlasování veřejnosti.

Zvláštní cena Svazu podnika­telů ve stavebnictví v ČR

 • Tréninková hokejová hala – mini WERK ARENA

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.; návrh: DELTA Třinec s.r.o.; investor: Hockey Club Oceláři Třinec, a.s. Stavba soutěžila v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby.

Zdeněk Klos osobností roku

Vyhlašovatelé každoročně oceňují i významnou osobnost stavebnictví, která se svou odborností výrazně podílela na rozvoji Moravskoslezského kraje. Letos toto ocenění získal Ing. arch. Zdeněk Klos, spolumajitel a jednatel firmy NOSTA, s.r.o., člen správní rady Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

V rámci slavnostního galavečera proběhl i křest speciální publikace 10 let soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, která mapuje deset uplynulých ročníků této prestižní soutěže.

Čestné uznání v kategorii Průmyslové stavby získalo Aerocentrum v Mošnově. Zhotovitel: SIZO s.r.o.; návrh: Kamil Mrva Architects, s.r.o.; investor: Aero Invest, s.r.o.

Rodinný dům v Havířově obdržel čestné uznání v kategorii Rodinné domy. Zhotovitel: Fa Kožušník, Fa Al-construct, Fa Glamur; návrh: Kamil Mrva Architects, s.r.o.; investor: manželé Gongolovi

Foto: PULARY GROUP